Forex blog

Zagrebaèka burza: Dokapitalizacija podiže dionice Zabe

Objavljeno: 14.06.2011., u kategoriji Forex blog

Osim toga, izdanja koja su u protekla tri tjedna ostvarila snažan uzlet, poput Ingre, Ðure Ðakoviæa, Belja ili Dom holdinga, naprosto više nemaju odakle crpiti sav taj optimizam. Juèer je tržište ignoriralo i dobar travanjski podatak o maloprodaji. Promet od trgovine na malo, što su ga ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošæu bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, u travnju je, u odnosu na ožujak, nominalno porastao za 9,1, a realno za 8,9 posto. U odnosu na travanj prošle godine, potrošnja je nominalno porasla za 6,7, a realno za 3,7 posto, što je njezin najveæi rast od lanjskog kolovoza.

Pozornost tržišta vjerojatno æe izazvati informacija da Agrokor pregovara o preuzimanju zagrebaèke Poliklinike Nemetova, najstarije hrvatske privatne zdravstvene ustanove, piše Nacional. To im je neslužbeno potvrðeno od trenutaènog vlasnika Nemetove – švicarskog Basler osiguranja, ali i iz samog Agrokora. Iz Agrokora su im naime odgovorili kako "mogu potvrditi da su se informirali, no da nisu donijeli nikakvu odluku".

Zvijezda poèetka tjedna bila je Zagrebaèka banka (ZSE:ZABA-R-A) koja je juèer uzletjela na najvišu razinu u dvije godine,  a sve potaknuto najavom poveæanja kapitala. Prema prijedlogu, temeljni kapital Banke poveæat æe se s postojeæih 1.280.967.820,00 kn na 6.404.839.100,00 kn. Glavna skupština koja æe o prijedlogu odluèiti održat æe se 26. srpnja 2011. Temeljni kapital poveæat æe se korištenjem višegodišnje zadržane dobiti koja je ostvarena prethodnih godina i koja nije isplaæivana dionièarima u obliku dividende. Poveæanjem temeljnog kapitala bit æe izdano 256.193.564 nove redovne dionice, koje æe biti rasporeðene svim dionièarima upisanim na raèunima kod SKDD-a na dan donošenja odluke o poveæanju temeljnog kapitala. Nove æe dionice pripasti dionièarima srazmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu, tako da æe nakon poveæanja temeljnog kapitala svi dionièari Banke zadržati svoje postojeæe udjele u ukupnom njenom temeljnom kapitalu.

Magma je pak u dubokim problemima zbog Vuèiæeviæeva odbijanja da plati prostalih 6,6 milijuna eura. U èetiri dana iscurilo je više od èetvrtine tržišne kapitalizacije, a jutrošnje informacije sugeriraju kako slijedi vjerojatno dugotrajna pravna borba.

mexes.com.ua/
rbt.com.ua/
emozzi.com.ua/