Forex blog

Zagrebaèka burza: CROBEX raste i jaèe nego se “vidi”

Objavljeno: 30.05.2011., u kategoriji Forex blog

Kad kažemo "nevidljivom", ciljamo na to da je velika veæina sastavnica tog indeksa ostvarila zapravo puno jaèi rast od indeksa, što je posljedica njegove strukture. Da je iz CROBEX-a, primjerice, protekli tjedan izbaèena Ina (kojom se ne trguje veæ više od mjesec dana) i još èetiri dionice koje ponajviše kupuju institucionalni investitori (HT, povlašteni Adris, Atlantska plovidba, Ericsson Nikola Tesla) – koje zajedno trenutno predstavljaju èak 53,4% "težine" indeksa, porast bi bio èak 7%. Ovo je istodobno i argument "protiv" jaèeg rasta indeksa CROBEX10 èije kretanje presudno odreðuju "institucionalne" dionice.

Neka su izdanja protekli tjedan posebno otišla daleko, tu ponajprije mislimo na Ðuro Ðakoviæ i Ingru dok je Dom holding u konstatnom usponu veæ nekoliko tjedana. Pridruže li se nešto konkretnijim rastom i spomenute najlikvidnije dionice, može se pretpoistaviti da bi CROBEX mogao otiæi i preko 2.300 bodova. S druge strane, dio analitièara zapravo je sklon tvrdnji kako je ovakav selektivan rast jedini održiv. Fondovske kupnje su ionako posljednjih tjedana utihnule, iznimka je tek nekoliko izdanja. Iako, bit æe zanimljivo vidjeti podatke od èetvrtka i petka jer prometi na izdanjima poput Ðure Ðakoviæa i Ingre sugeriraju da su veliki igraèi ušli u igru.

Slijedom dviju važnih informacija od jutros, mogli bismo oèekivati napokon nešto konkretniju trgovinu dionicama Janafa, ali i Petrokemije. Energetski æe sektor oèito jedini ove godine doèekati i neku konkretnu investiciju, no sve je to još na "ledu" dok se ne zakljuèi prièa s krajem pregovora s Europskom unijom.

Od makroekonomskih pokazatelja u tjednu pred nama DZS æe objaviti indeks obujma industrijske proizvodnje, trgovine na malo i robne razmjene za mjesec travanj. Analitièari RBA oèekuju da bi industrijska proizvodnja optereæena nepovoljnom strukturom i niskom konkurentnošæu mogla bi nastaviti s blagim stopama pada, dok bi godišnji podatak trgovine na malo trebao pokazati rast oko 2 posto.

mexes.com.ua
poliv.ua/
service01.com.ua