Forex blog

Volatilan dan na inozemnim deviznim tržištima

Objavljeno: 05.04.2011., u kategoriji Forex blog

U ponedjeljak je nastavljeno stabilno kretanje teèaja EUR/HRK. Teèaj se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipseva, te je blago poveæana ponuda deviza sa strane bankarskog sektora uzrokovala blagu aprecijaciju domaæe valute naspram jedinstvene europske valute. Teèaj EUR/HRK je zatvorio dan na razinama oko 7,374 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,371053 kuna za euro.

barkar.com.ua/
www.optnow.com.ua
bonacousa.com