Forex blog

Uspješne ideje za poslovanje od kuæe

Objavljeno: 28.03.2011., u kategoriji Forex blog

Ovisno o tome èime se zapravo želite baviti, postoji nekoliko opcija kako biste osigurali legalno poslovanje, a istodobno imali osobno zadovoljstvo i prihod za svoju obitelj. Trebate  osnovati obrt ili trgovaèko društvo, registrirati kuænu radinost ili regulirati plaæanje putem sklapanja autorskog ugovora ili ugovora o djelu. Ako nauèite prepoznati ono što se dogaða u svijetu i koje bi to posljedice moglo imati u buduænosti, nikad vam neæe nestati ideja za nove prlike.

Tko ima novca, nema vremena
 Danas je teško naæi vremena za èišæenje kuæe, ureðivanje vrta, pranje rublja. Ironija je u tome što osim nedostatka vremena raste želja za boljom kvalitetom života. Za ljude koji žele zaraditi putem vlastitoga kuænog poduzeæa, ovo vrijeme u kojemu nitko nema vremena pruža neogranièene moguænosti poput usluga èuvanja djece i instrukcija školskoj djeci. Nudite usluge èuvanja kuænih ljubimaca, otvorite uslugu organiziranja djeèjih roðendana, servis za detaljno èišæenje stana, za kupnju namirnica, za masažu kod kuæe i savjetovalište za renoviranje kuæa i stanova.

Potrošaèi žele ekološki prihvatljive proizvode
Potrošaèi diljem svijeta žele proizvode koji se mogu reciklirati, ponovno iskoristiti i organskog su podrijetla. Izraðujte namaze, umake, marmelade, instalirajte izvore alternativne energije, pecite kolaèe ili deserte za bistroe koristeæi organski uzgojene sastojke, posvetite se uzgoju gujavica ili puževa, otvorite servis za savjetovanje o vrtlarenju.

Korak prema samoposluživanju
S obzirom na to da današnji potrošaèi oèekuju veæu cijenu za individualnu uslugu, možete si osigurati zaradu. Nudite usluge fotografiranja, organizirajte servis za pisanje životopisa, postanite osobni trener, nudite manje zidarske i lièilaèke usluge, organizirajte okupljanja i veselice, postanite organizator vjenèanja.

'Uèiniti' umjesto 'imati' ili 'posjedovati'
Postanite organizator turistièkih odmora i tura, organizirajte predavanja, objavite knjigu ili uèinite pothvat koji æe vam osigurati zaradu. Ako posjedujete neke odreðene vještine, poput smisla za organizaciju raznih predavanja ili objave knjiga, uèinite pothvat koji æe vam osigurati zaradu.

Svjetska  populacija stari
Hrvatska je na desetom mjestu prema starosti stanovništva, ekonomski analitièari procjenjuju da æe do 2030. svaki èetvrti Hrvat  biti stariji od 65 godina. Velike su moguænosti za one koji žele starijoj populaciji pružati usluge. Organizirajte teèajeve informatike za starije, nudite pomoæ starijim graðanima poput popremanja stana, kupnje, glaèanja, probajte potaknuti umirovljenike da se druže i sastaju na društvenim igrama, plesnjacima, èitanju poezije.

Pratite pažljivo dogaðaje, razgovarajte s razlièitim ljudima, pitajte ih, mnogo èitajte. Jedini faktor koji vam može biti zapreka u otvaranju vlastitog poduzeæa èesto ste upravo samo vi.

designprof.com.ua
www.poliv.ua/
www.baly.com.ua/