Forex blog

Ðuro Ðakoviæ Holding skoèio 14,9 posto, Crobexi u minusu

Objavljeno: 07.06.2011., u kategoriji Forex blog

Dionica Dom holdinga je uz promet od 1,5 milijuna kuna ostvarila pad cijene od 2,07% na 90 kuna, a na vrijednosti je izgubila i dionica Ingre, koja je ponedjeljak zakljuèila na 3,89% nižih 16,08 kuna. Meðu likvidnijim izdanjima, snažnim rastom su se istaknuli Viro s rastom od 3,37% i Laguna Novigrad, koja je zabilježila skok od 5,34 posto.
Solinski AD Plastik je objavio poziv na Glavnu skupštinu koja æe se održati 14. srpnja, a na kojoj æe dionièari, izmeðu ostalog, odluèivati o isplati predložene dividende u iznosu od 7,50 kuna po dionici.

mexes.com.ua/
www.rbt.com.ua
www.docservis.com.ua