Forex blog

Unatoè smanjenju rejtinga SAD-a, dolar ojaèao u odnosu na euro

Objavljeno: 09.08.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, u odnosu na švicarski franak i japanski jen, koji se u razdobljima poveæane averzije prema riziku smatraju sigurnim utoèištima, dolar je i juèer nastavio bilježiti pad vrijednosti. I euro je juèer ponovno oslabio u odnosu na švicarski franak.

Novi tjedan donio je nastavak deprecijacijskih pritisaka na kunu naspram jedinstvene europske valute. Trgovanje je zapoèeto ispod razine od 7,450 kuna za euro da bi uslijed poveæane potražnje za devizama, koja je bila generirana poglavito od strane bankarskog sektora, dosegnuo maksimum od 7,460 kuna za euro na kraju trgovinskog dana. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,448562 kuna za euro.

kompozit.ua
sisters.com.ua/
www.profshina.kiev.ua