Forex blog

Ukupni krediti na kraju veljaèe 279,1 milijardi kuna

Objavljeno: 09.05.2011., u kategoriji Forex blog

Godišnjem rastu kredita najviše su pridonijela trgovaèka društva èiji su krediti dosegnuli 109,7 milijardi kuna (+8,2% godišnje), što bi moglo upuæivati na ulazak u novi poslovni ciklus i poèetak novog proizvodnog procesa. Tome u prilog ide i razmjerno visok rast uvoza industrijskih materijala u prvom tromjeseèju (+5,3% godišnje). Meðutim, navedeno se odnosi uglavnom na veæa poduzeæa, dok su ona iz SME segmenta još uvijek optereæena nelikvidnošæu.
Potražnja stanovništva za kreditima i dalje je razmjerno slaba primarno zbog nepovoljnih kretanja na tržištu rada i visoke razine pesimizma. Na kraju ožujka krediti ovom sektoru su iznosili 125,8 milijarde kuna, što je 2,5% više na godišnjoj razini, dok su u odnosu na kraj 2010. zabilježili pad od 1,3 posto. Stambeni krediti, koji èine 45,2% kredita stanovništvu iznosili su 56,9 milijarde kuna, pri èemu je godišnja stopa rasta od 6,1% približno u skladu s prethodnim mjesecima, ali je znatno niža nego prije krize pa se o znaèajnom oporavku još ne može govoriti. Osim toga, i u odnosu na kraj 2010. stambeni krediti bilježe pad (od 1,9%).
Iznos kredita državi u prva je tri mjeseca porastao za nešto više od 6 milijardi kuna na 40,5 milijardi kuna. Najveæi dio ovogodišnjeg porasta odnosi se na ožujak (+5,1 milijardi kuna u odnosu na veljaèu), a posljedica je zaduženja države za 825 milijuna eura radi otplate dospjele euroobveznice.
U ovoj godini oèekujemo oporavak kreditiranja što æe primarno biti posljedica potražnje sa strane poduzeæa. Tome bi moglo pridonijeti i otpuštanje 850 milijuna eura likvidnosti nakon što je HNB smanjio stopu minimalno potrebnih deviznih potraživanja banaka u odnosu na njihove devizne obveze s 20 na 17 posto. Iako namjena za osloboðena sredstva nije unaprijed utvrðena, dijelom bi se moglo poveæati kreditiranje trgovaèkih društava.

www.alex-car.com.ua/
www.mitsubishi-nikol-motors.com.ua
sisters.com.ua