Forex blog

Ukupni depoziti poslovnih banaka na kraju lipnja 214,5 milijardi kuna

Objavljeno: 09.08.2011., u kategoriji Forex blog

U odnosu na kraj 2010. godine ukupni depoziti smanjili su se za 1,7 milijardi kuna ili 0,8%, i to pod utjecajem pada štednih i oroèenih deviznih depozita (koji su na kraju lipnja iznosili 140,7 milijardi kuna) za 6,8 milijardi kuna ili 4,6%, a koji prevladavaju u strukturi depozita banaka, dok su kunski depoziti i depozitni novac zabilježili rast. Kunski su depoziti na kraju lipnja iznosili 37,8 milijardi kuna, što je gotovo tri milijarde kuna ili 8,6% više nego na kraju prošle godine, dok je depozitni novac iznosio 35,9 milijardi kuna, što je 6,2% više nego na kraju 2010. godine.
U prvoj polovini ove godine prevladavajuæi trend kretanja deviznih i kunskih depozita se promijenio. Naime, tijekom 2009. i 2010. godine rasli su devizni depoziti dok su se kunski depoziti konstantno smanjivali. Tako je u promatrane dvije godine iznos deviznih depozita porastao za 30,4 milijarde kuna ili 26%, dok je iznos kunskih depozita u istom razdoblju pao za 15,2 milijarde kuna, odnosno za 30 posto. Meðutim, u prvoj polovini 2011. kunski depoziti bilježe rast, a devizni pad.

Promatrajuæi prema sektorima, u lipnju je u odnosu na svibanj pad depozita ostvaren i kod stanovništva i kod poduzeæa, dok na godišnjoj razini stanovništvo nastavlja bilježiti rast depozita, a poduzeæa pad. Izuzev samog kraja prošle godine i poèetka ove, depoziti poduzeæa od kraja 2008. godine bilježe godišnje stope pada pa su se u tom razdoblju spustili s oko 33 milijarde kuna na 25,6 milijardi kuna, koliko je zabilježeno na kraju lipnja. Takva kretanja posljedica su otežanih uvjeta poslovanja poduzeæa i smanjenja likvidnosti. Depoziti stanovništva na kraju lipnja su iznosili gotovo 141 milijardu kuna.

U mjesecima pred nama ne oèekujemo snažnije intenziviranje rasta depozita. Naime, s obzirom na pogoðenu likvidnost poduzeæa, na godišnjoj razini ne oèekujemo bitnije poveæanje stanja depozita tog sektora, dok je potencijal stanovništva ogranièen teškom situacijom na tržištu rada, pri èemu rast realnih dohodaka nije izgledan. Meðutim, buduæi da je teèaj EUR/HRK u ovoj godini na višoj razini nego u prošloj, teèajna kretanja æe i dalje utjecati na kunski izraz deviznih depozita.

kompozit.ua/
www.sisters.com.ua
profshina.kiev.ua/