Forex blog

Ukupni depoziti poslovnih banaka na kraju kolovoza 222 milijarde kuna

Objavljeno: 07.10.2011., u kategoriji Forex blog

Na godišnjoj razini stopa rasta ukupnih depozita je i dalje umjerene te ne odskaèe od godišnjih stopa rasta u prethodnim mjesecima (+3,8%). S obzirom da 79% štednih i oroèenih depozita èine devizni depoziti, godišnji rast je zasigurno i posljedica teèajnih promjena s obzirom da je kuna u odnosu na euro oslabila za 2,7% u odnosu na kraj kolovoza 2010. godine.

Štedni i oroèeni devizni depoziti na kraju su kolovoza dosegnuli 145,8 milijardi kuna, što je 2,3% više u odnosu na kolovoz prošle godine, ali u odnosu na kraj 2010. devizni depoziti i dalje bilježe pad (-1,8 milijardi kuna ili -1,2%). S druge strane, štedni i oroèeni kunski depoziti bilježe rast, no zbog kontinuiranog smanjivanja u 2009. i 2010. godini, još uvijek su znatno ispod razina prije krize. Štedni i oroèeni kunski depoziti na kraju su kolovoza iznosili 39,6 milijardi kuna, što je 4,8 milijardi kuna (ili 13,8%) više nego na kraju 2010. pa su kunski depoziti uz depozitni novac (36,2 milijardi kuna na kraju srpnja) pridonijeli rastu ukupnih depozita u ovoj godini. Depoziti stanovništva na kraju su kolovoza iznosili 144,7 milijardi kuna, što je 3,1% više nego na kraju prošle godine, dok su se depoziti poduzeæa smanjili za 4,7% u odnosu na kraj 2010. te su iznosili 28,7 milijardi kuna.

U mjesecima pred nama ne oèekujemo snažnije intenziviranje rasta depozita. Naime, s obzirom na pogoðenu likvidnost poduzeæa, na godišnjoj razini ne oèekujemo bitnije poveæanje stanja depozita tog sektora, dok je potencijal stanovništva ogranièen teškom situacijom na tržištu rada, pri èemu rast realnih dohodaka nije izgledan. Meðutim, buduæi da je teèaj EUR/HRK u ovoj godini na višoj razini nego u prošloj, teèajna kretanja æe i dalje utjecati na kunski izraz deviznih depozita.

www.endorphone.com.ua
www.profshina.kiev.ua
teplostar.kiev.ua/