Forex blog

Ukupni depoziti banaka na kraju veljaèe 215,5 milijardi kuna

Objavljeno: 07.04.2011., u kategoriji Forex blog

Na kraju veljaèe ukupni štedni i oroèeni depoziti iznosili su nešto manje od 181 milijardu kuna, što je 0,8% manje nego na kraju 2010 godine, ali na godišnjoj razini nastavlja se rast, i to od 4,5%. Devizni depoziti, koji iznose 145,2 milijarde kuna te èine nešto više od 80% ukupnih štednih i oroèenih depozita u prva dva mjeseca su ostvarila pad od 2,3 milijarde kuna ili 1,6% zahvaljujuæi padu deviznih depozita poduzeæa, za razliku od kunskih koji su u istom razdoblju porasli za 925 milijuna kuna ili 2,7 posto.

Takva su kretanja suprotna kretanjima koja su prevladavala posljednje dvije godine kada su kunski depoziti bilježili pad, odnosno stagnaciju tijekom 2010. godine, dok su devizni depoziti konstantno rasli pa im je i udio u ukupnim štednim i oroèenim depozitima porastao s oko 70 na oko 80%. Meðutim, na godišnjoj razini kunski depoziti nastavljaju bilježiti pad 28. uzastopni mjesec, ali uz zamjetno smanjenje stope pada (-1,5% u veljaèi), što je zasigurno djelom posljedica i baznog uèinka s obzirom da su gotovo tijekom cijele 2009. i 2010. godine bilježene dvoznamenkaste negativne stope.

Struktura depozita prema sektorima pokazuje da su padu depozita tijekom prva dva mjeseca ove godine doprinijeli depoziti poduzeæa koji su pali za 2,8 milijardi eura (-9,2%) na 27,3 milijarde eura. Ukupni depoziti stanovništva dosegnuli su 141,6 milijardi eura, što je 0,9% više nego na kraju 2010. godine.

U ovoj godini oèekujemo nastavak rasta ukupnih depozita, ali æe stope rasta biti razmjerno blage buduæi da æe štednju stanovništva (koje èini 78,2% ukupnih štednih i oroèenih depozita) ogranièavati nepovoljna kretanja na tržištu rada, dok æe štednja trgovaèkih društava biti ogranièena poteškoæama pri financiranju obveza.

www.babyforyou.org
oculusclinic.com/
bonacousa.com