Forex blog

U svibnju bruto inozemni dug 47,5 milijardi eura

Objavljeno: 30.08.2011., u kategoriji Forex blog

U prvih pet mjeseci inozemni je dug porastao za nešto više od milijarde eura, odnosno 2,2%, èemu je najviše pridonio rast duga financijskog sektora. Naime, dug financijskog sektora na kraju je svibnja iznosio 14,7 milijardi eura, što je milijardu eura ili 7,4% više nego na kraju 2010. godine. Zaduživanje privatnih poduzeæa (11,3 milijarde eura), koje je tijekom 2010. stagniralo, u prvih se pet mjeseci intenziviralo pa je u odnosu na kraj 2010. vanjski dug ovog sektora porastao za 0,5 milijardi eura ili 4,5 posto.

Javni sektor, koji uz financijski sektor èini najveæi dio ukupnog inozemnog duga i koji je tijekom prošle godine najviše pridonio rastu inozemnog duga, u ovoj godini raste sporije. U prvih pet mjeseci zabilježio je rast od svega 50 milijuna kuna (+0,4%). Inozemni dug države na kraju travnja je iznosio gotovo 6,9 milijarde eura, što je tek neznatno više u odnosu na travanj i 4,3% više nego na kraju 2010. Najveæi rast u ovoj godini zabilježen je u ožujku (+ 480 milijuna eura u odnosu na veljaèu), što je ponajprije rezultat neto uèinka otplate dospjele euroobveznice u ožujku u vrijednosti od 750 milijuna eura s pripadajuæim kamatama (+ oko 50 milijuna eura) i izdanja nove euroobveznice na amerièkom tržištu u vrijednosti 1,5 milijardi dolara u istom mjesecu. U suprotnom smjeru, dakle na pad inozemnog duga, utjecalo je smanjenje izravnih ulaganja za 7,3% u odnosu na kraj 2010.

U ovoj godini rastu inozemnog duga doprinijeti æe i izdanje euroobveznice u srpnju u vrijednosti od 750 milijuna eura, dok æe zaduživanje privatnih poduzeæa ostati blago uslijed slabe domaæe potražnje i izostanka znaèajnijih investicija.

www.fiat-avto.com.ua/
www.showroom-kiev.com.ua
www.t-marka.ua