Forex blog

U sijeènju više od 334.000 nezaposlenih

Objavljeno: 16.02.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon što je nekoliko dana kasnio s objavom podataka o kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju u sijeènju 2011. godine, HZZ je danas ipak objavio podatke ali bez broja osoba koje su evidentirane na burzi rada.

No, na temelju podatka o meðugodišnjem rastu nezaposlenosti od 8 posto, može se izraèunati da taj broj iznosi 334.327 osoba. To znaèi da je nezaposlenost u sijeènju porasla za 14.482 osobe odnosno 4,5 posto u odnosu na prosinac, te za 24.765 osoba ili 8 posto u odnosu na sijeèanj prošle godine.

Umjesto uobièajenih podataka o broju evidentiranih osoba i postotnim promjenama ulazaka u nezaposlenost i izlazaka iz nezaposlenosti, kakve je objavljivao sve ove godine, HZZ je u svojem izvještaju o stanju na tržištu rada ovoga puta ponudio objašnjenja o naèinu praæenja zaposlenosti i nezaposlenosti, usporedbama sa zemljama EU prema anketnoj nezaposlenosti, utjecaju sezonskih gospodarskih aktivnosti na nezaposlenost i odnosu gospodarskog rasta i kretanja nezaposlenosti.

Zašto je ta državna ustanova odstupila od dosad uobièajenog naèina praæenja i predstavljanja podataka o registriranoj nezaposlenosti nije se moglo doznati, buduæi da se na telefonske pozive u posljednja dva dana nitko od mjerodavnih nije javljao. U podacima koje su objavili istièe se da je u sijeènju 2011. smanjen broj ulazaka u nezaposlenost iz rada za 16,4 posto u odnosu na sijeèanj prošle godine, dok su poveæani ulasci iz redovitog školovanja za 20,7 posto, te iz neaktivnosti za 43,6 posto. Ukupni izlasci iz nezaposlenosti poveæani su za 19,1 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je u prvom redu rezultat znatno veæeg zapošljavanja, koje je za èak za 56,1 posto veæe nego u sijeènju 2010. Meðugodišnji rast nezaposlenosti usporio se s 10,4 posto u studenom 2010. na 9,7 posto u prosincu 2010., te na 8 posto u sijeènju 2011., a oèekuje se daljnje usporavanje rasta nezaposlenosti, napominje HZZ.

U ukupnom broju nezaposlenih žene èine 53,6 posto, a muškarci 46,4 posto. Najveæi broj nezaposlenih osoba je u dobi od 25 do 34 godine (25,4 posto), a najmanji u dobi iznad 55 godina (13,2 posto). S obzirom na obrazovnu strukturu, velika veæina su osobe srednjoškolske naobrazbe – 62,6 posto. Osobe niže razine obrazovanja èine 28,1 posto, a više i visoke obrazovne razine 9,3 posto od ukupnoga broja nezaposlenih.

ils-3pl.com.ua/
sisters.com.ua
www.vanco.com.ua/