Forex blog

U ožujku zabilježen realan pad trgovine na malo od 2 posto

Objavljeno: 05.05.2011., u kategoriji Forex blog

Zbog visoke nezaposlenosti, slabog stvaranja novih radnih mjesta i pada realnog raspoloživog dohotka, oèekivanja potrošaèa i dalje su neizvjesna, a potrošaèki pesimizam na visokoj je razini. Tome zasigurno pridonose i skuplje sirovine nego prošle godine koje se odražavaju na cijene proizvoda za krajnje potrošaèe. Iako nisu još poznati, podaci o kretanju trgovine na malo po trgovaèkim strukturama zasigurno æe pokazati da je nominalnom rastu maloprodaje najviše pridonio rast u onim kategorijama u kojima je zabilježen rast cijena, poput motornih goriva i maziva te prehrambenih proizvoda.

U iduæim mjesecima s obzirom na poèetak turistièke predsezone ipak oèekujemo pozitivne stope rasta trgovine na malo, èemu bi trebao pridonijeti rast zaposlenosti zbog intenzivnijeg sezonskog zapošljavanja. Pozitivni trendovi bi se mogli dodatno intenzivirati tijekom središnje turistièke sezone pod utjecajem oèekivane veæe potrošnje turista. Meðutim, domaæa potražnja tijekom cijele godine vjerojatno æe biti slaba zbog visoke nezaposlenosti, neizvjesnosti stanovništva u ostvarivanje buduæih dohodaka i potrošaèkog pesimizma. S obzirom na to da je u razdoblju od 2008. do 2010. trgovina na malo bila negativna, realna stopa rasta od 2,0% koju oèekujemo u ovoj godini tek je naznaka oporavka. Preduvjet za zamjetniji oporavak trgovine na malo ipak je oporavak tržišta rada.

alex-car.com.ua/
nadiya.com.ua/
sisters.com.ua/