Forex blog

U lipnju usporen rast potrošaèkih cijena na godišnjoj razini

Objavljeno: 15.07.2011., u kategoriji Forex blog

Na godišnji rast inflacije i dalje najviše utjeèe rast cijena energije i prehrambenih proizvoda, dok pritisak potražnje na rast cijena i dalje izostaje. Naime, iskljuèimo li cijene energije iz ukupnog indeksa potrošaèkih cijena rast je iznosio 1,4%, a iskljuèimo li energiju i prehranu rast je iznosio tek 0,4% godišnje. Cijene prehrambenih proizvoda (koji èine gotovo 30% potrošaèke košarice) porasle su u lipnju 3,4% u odnosu na lipanj 2010. godine, pri èemu treba izdvojiti rast cijena ulja i masti od 23,4% godišnje, cijena voæa od 7,5% godišnje te cijena kruha i žitarica od 6,1% godišnje. Uz cijene prehrambenih proizvoda veliki utjecaj imao je i rast cijena u kategoriji stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva (koja èini nešto više od 15% potrošaèke košarice) gdje se istièe rast cijena tekuæih goriva od 21,3% godišnje. Rast cijena goriva odrazio se i na cijene u kategoriji promet koje su porasle 6,2% godišnje. U suprotnom smjeru djelovale su cijene obuæe i odjeæe koje su zabilježile godišnji pad od 4,6 posto.

S druge strane, u odnosu na svibanj potrošaèke su cijene zabilježile pad od 0,5%, pri èemu je najveæi doprinos padu cijena došao od manjih cijena prehrane i bezalkoholnih piæa te cijena odjeæe i obuæe koje su pale za 3,6% u odnosu na svibanj uslijed poèetka sezonskih sniženja. Nadalje, u suprotnom smjeru, dakle na rast cijena na mjeseènoj razini utjecao je rast cijena ugostiteljskih usluga što je uobièajeno zbog poèetka turistièke sezone (+2,3%) te rast cijena rekreacije i kulture (+0,9%) zbog viših cijena paket-aranžmana.

U mjesecima pred nama cijene energije i dalje æe najviše utjecati na rast cijena na godišnjoj razini s obzirom da su cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje znatno veæe nego prošle godine, dok taj utjecaj ne mjeseènoj razini vjerojatno neæe biti toliko izražen.

mega-shoes.com.ua/
www.teplostar.kiev.ua/
bonacousa.com