Forex blog

U lipnju stopa registrirane nezaposlenosti 16,9 posto

Objavljeno: 27.07.2011., u kategoriji Forex blog

Pad stope nezaposlenosti u odnosu na prethodne mjesece dominantno je posljedica sezonskog poveæanja zaposlenosti odnosno pada broja nezaposlenih osoba prijavljenih pri HZZ-u za 3,8%, odnosno 11.208 osoba u odnosu na mjesec ranije. Pad broja nezaposlenih osoba posljedica je u najveæoj mjeri sezonskog zapošljavanja. Naime, zaposleno je najviše osoba u tipièno sezonskim poslovima tipa pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, preraðivaèkoj industriji, graðevinarstvu i trgovini.

Obzirom da su srpanj i kolovoz mjeseci najjaèe turistièke sezone, nastavak pada stope nezaposlenosti oèekujmo i u iduæa dva mjeseca. Meðutim, nakon što izostane utjecaj sezonskog zapošljavanja te se sezonski radnici vrate u evidenciju nezaposlenih moæi æe se zakljuèiti postoje li neki pozitivni pomaci na tržištu rada. Ipak, za znaèajni oporavak ovog segmenta zasigurno æemo morati prièekati oporavak u realnom sektoru gospodarstva.

Prema posljednjim dostupnim podacima za svibanj ove godine, i u zemljama u okruženju zabilježen je pad registriranih stopa nezaposlenosti. Iako na mjeseènoj razini sve zemlje bilježe pad spomenutog pokazatelja, neke zemlje primjerice Èeška, Rumunjska i Bugarska bilježe pad i na godišnjoj razini, dok na primjer Slovaèka, Slovenija i Poljska bilježe stopu nezaposlenosti višu nego u istom mjesecu prošle godine ukazujuæi da i u ovim državama unatoè blago pozitivnim stopama rata gospodarstva tržište rada ostaje relativno slabo.

Hrvatska, meðu promatranim zemljama, ima najvišu stopu registrirane nezaposlenosti. Pritom treba napomenuti da usporedba registriranih stopa nezaposlenosti zbog velikih metodoloških razlika nije u potpunosti ispravna i može navesti na krive zakljuèke.

love-shop.com.ua
stuloff.com.ua/
profshina.kiev.ua