Forex blog

Turistièki bum ojaèat æe kunu i smanjiti rate

Objavljeno: 04.03.2011., u kategoriji Forex blog

Najveæa hrvatska turistièka tvrtka, rovinjska Maistra, koja raspolaže s više od 33.000 ležajeva u hotelima, resortima i kampovima, poveæala je rezervacije èak 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U Maistri kažu da proces pripreme sezone u turizmu poèinje znatno ranije nego što se to doživljava u javnosti. Rezervacije 2010. godine, zajedno s ostalim informacijama koje se prikupljaju s tržišta (sajmovi, analize tržišta, struène publikacije, WTO…), jedan su od temeljnih pokazatelja kretanja tržišta za 2011.

Kako je proces ugovaranja sezone 2011. poèeo veæ prošloga ljeta, politika cijena i politika distribucije morala se pripremiti prije toga. To je bitno naglasiti, kažu u Maistri, jer pokazuje da su temelje za plan poslovanja 2011. postavili znatno prije poèetka sjevernoafrièke krize. Tržišna kretanja za 2011., dakle, upuæivala su na trend rasta neovisno o sjevernoafrièkoj krizi. Buking u ovom trenutku potvrðuje spomenuta predviðanja i u fizièkom je smislu 30% bolji nego u isto vrijeme 2010. godine.

Utjecaj sjevernoafrièke krize na taj buking teško je izolirano promatrati, meðutim sigurno je da bi taj rast da nema navedene krize bio nešto manji, istaknuo je Predrag Grubiæ, glasnogovornik Adris grupe, vlasnice Maistre. Glavni razlog za rast bukinga, kažu u Maistri, u prvom redu leži u intenzivnim marketinškim i prodajnim aktivnostima, koje provode tijekom cijele godine, ali i u investicijama koje su ostvarili posljednjih godina, prije svega u Rovinju. I predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu Kristian Šustar potvrðuje da je porast rezervacija veoma velik te se na svim lokacijama kreæe od 10 do 20 posto, a najviše na obali.

Last minute može biti skuplji

Šef hotelijera Kristian Šustar upozorava da su rane rezervacije atraktivne zbog niskih cijena te da ne bi bilo pametno sve kapacitete rasprodati tako rano jer bi se znatno poveæao volumen, a prihod ostao isti. Dakle, tvrtke bi trebale procijeniti koliko æe aranžmana prodati ponajnižim cijenama. Takoðer, velik rast ranih rezervacija omoguæuje hotelijerima, istièu turistièki struènjaci, da i cijene za last minute budu veæe, u sluèaju da se dosta aranžmana proda prije poèetka sezone. Hotelijeri istièu da se ne treba bojati prosvjeda graðana, ako ne prerastu u nasilje.

expresslock.com.ua/
remmat.com.ua
t-marka.ua/