Forex blog

Tržišni teèaj EUR/USD završio tjedan iznad 1,45 dolara za euro

Objavljeno: 04.07.2011., u kategoriji Forex blog

I posljednjeg dana, kao i veæi dio cijelog tjedna na kretanje teèaja utjecao je optimizam investitora nakon prihvaæanja mjera štednja u grèkom parlamentu, što je odobravanje nove tranše iz prvog paketa pomoæi te odobravanje drugog paketa pomoæi uèinilo izglednijim. Ipak, na tržištu æe i dalje ostati neizvjesno, a svaka vijest vezana uz Grèku pomno æe se pratiti.

U petak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa na razinama oko 7,397 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Promet devizama je bio slabijeg volumena nego prethodnih par dana, što je pridonijelo stabilnosti na tržištu. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,387439 kuna za euro.

www.meta-osvita.com
www.vanco.com.ua/
docservis.com.ua