Forex blog

Tržišni teèaj EUR/USD najviše u posljednjih 16 mjeseci

Objavljeno: 28.04.2011., u kategoriji Forex blog

Iako je zadržavanje referentne kamatne stope na 0,25% bilo oèekivano te nije snažnije utjecalo na kretanje teèaja, izjava èelnika Feda Bena Bernankea nakon sastanka kako nije siguran kad æe prestati koristiti stimulativne mjere utjecala je na daljnju deprecijaciju dolara.

Naime, s obzirom da investitori u skoroj buduænosti ne vide moguænost za rastom kamatnih stopa u SAD-u, svoju imovinu usmjeravaju u profitabilnije valute, posebno euro, gdje je središnja banka veæ poèela podizati referentni kamatnjak. Kamatni diferencijal (1 postotni bod u korist eura) stvara poveæanu potražnju za jedinstvenom europskom valutom. Tako je do kraja dana EUR/USD porastao prema 1,48 dolara za euro (najviša razina u posljednjih 16 mjeseci), a jutros je ta razina premašena.

U srijedu je i dalje nastavljeno trgovanje u uskom rasponu od 30-ak pipsa, na razinama oko 7,356 kuna za euro, èemu je pridonijela uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi  7,353019 kuna za euro.

www.atl-service.kiev.ua/
www.niko-trading.niko.ua
sisters.com.ua