Forex blog

Tržišni teèaj EUR/HRK premašio 7,45 kuna za euro

Objavljeno: 02.06.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, znatno manji broj novozaposlenih osoba (ADP employment change) od oèekivanja u svibnju podržava oèekivanja da æe FED zadržati dosadašnju politiku niskog referentnog kamatnjaka. Teèaj EUR/USD je dosegnuo i 1,4459 dolara za euro, najvišu razinu u posljednja tri tjedna. Trgovanje je zatvoreno na razini od oko 1,433 dolara za euro.

Nakon tri dana, švicarski franak je na svjetskim deviznim tržištima ojaèao, a podršku je pronašao u snažnom rastu trgovine za malo. Osim toga percepcija franka kao sigurne luke u uvjetima poveæane averzije prema riziku i dalje podržava poveæanu potražnju za istim, što stvara aprecijacijske pritiske na franak. Švicarski franak u odnosu na euro pao je ispod 1,213 franka za euro.

Na domaæem deviznom tržištu i dalje prevladava potražnja za devizama, kako sa strane korporativnog , tako i bankarskog sektora. Kuna je deprecirala naspram eura iznad 7,4500 kuna za euro, te je teèaj EUR/HRK zatvoren na razinama oko 7,452 kuna za euro. Srednji teèaj HNB-a za èetvrtak iznosi 7,443324 kune za euro, što je njegova najviša razina.

mexes.com.ua
www.poliv.ua/
emozzi.com.ua/