Forex blog

Tržišni teèaj EUR/HRK dosegnuo 7,45 kuna za euro

Objavljeno: 26.05.2011., u kategoriji Forex blog

Jutros je EUR/USD skoèio prema razinama od 1,42 dolara za euro potaknut najavama da je Kina zainteresirana za kupnju obveznica zemalja koje su dobile pomoæ Europskog fonda za financijsku stabilnost (EFSF). Naime, EFSF planira u lipnju na sekundarnom tržištu prodati portugalske državne obveznice, a interes Kine ublažio je zabrinutost za financiranje duga perifernih èlanica.

Domaæe devizno tržište je i u srijedu nastavilo sa usponom. Trgovanje je otvoreno oko razine 7,335 kuna za euro da bi, uslijed i dalje jake potražnje za devizama poglavito od korporativnog sektora, dosegao maksimum pred zatvaranje trgovanja na razinama tik do 7,450 kuna za euro. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,431731 kuna za euro.

4football.com.ua
militarycenter.com.ua
www.optnow.com.ua