Forex blog

Što nam donosi OIB

Objavljeno: 10.02.2010., u kategoriji Forex blog

Zapitajte se samo jedno pitanje… Kako to da identifikacijski dokument koji, uz nezaobilazno ime i prezime osobe, sadrži datum, godinu te mjesto roðenja nije problematièan u sluèaju da je na njemu OIB, a ako piše JMBG onda je protuzakonit jer otkriva osobne podatke (što je sve regulirano Zakonom o zaštiti osobnih podataka, naravno)?

Ako imate logièan odgovor na to, ne trebate dalje èitati.

U vrijeme najranijih saborskih rasprava o mijenjanju sustava JMBG-a proèitao sam ili èuo negdje da je Republika Austrija pohvalila hrvatski sustav JMBG-a, izrazila èuðenje da ga želimo promijeniti, te se potužila da æe uvoðenje takvog sustava za njih biti vrlo skupo. Ako se ne varam, nemojte mi zamjeriti bilo je to davno, trošak su procijenili na 8 milijardi tadašnjih šilinga.

Kako god, na poèetku rasprave o promjeni JMBG-a nije bilo argumentacije o standardizaciji s EU. JMBG je jednostavno otkrivao previše. Ono što se tada moglo èuti je bilo nekoliko oronulih i ofucanih kokoši koje je brinulo prvih sedam znamenki – datum i godina roðenja. Druge je zastupnike, uglavnom «naglašenoglavane», roðene iza sedam planina i sedam ravnica, brinulo posljednjih šest brojeva – mjesto i republika roðenja. Mnoge, vjerojatno, i jedan i drugi podatak. Kako god, tih je 13 brojeva bilo više nego što je netko, u moguænosti prigovoriti pa posljedièno i mijenjati sustav JMBG-a, htio otkriti. I tako je JMBG-u odzvonilo zbog standardnog konflikta prevelikog ega i premale uljuðenosti koji uglavnom iznjedre èobana vulgarisa.

Da me se krivo ne shvati, osobno nemam generalizirajuæe mišljenje o bilo èijem mjestu roðenja, datumu, ili velièini glave (ni moja nije baš mala). Spomen toga je satira o podacima u JMBG-u koji su èinjenièno nekima smetali, a porezne je obveznike u konaènici ta smetnja stajala 110 milijuna kuna.

Nekoliko godina kasnije treba sagledati što nam, za razliku od JMBG-a, donosi europsko usklaðeni OIB?

Novih 11 u odnosu na bivših 13 znamenki te standardizacija s EU su klasiène spindoktorske prièice. Pa ako je samo zbog broja znamenki, mogli su iz JMBG-a maknuti prvi od tri broja koji oznaèavaju godinu roðenja te jednu od dvije srednje znamenke iz posljednjih šest brojeva. Problem riješen.

OIB ili osobni identifikacijski broj je niz brojeva jedinstven za svakog graðanina. JMBG to možda nije bio? Naravno da jest, ali ipak smo uveli OIB.

Zaštita i skrivenost osobnih podataka? Misli li se pritom da više nitko ne može znati kada sam roðen dok u svim dokumentima i sustavima odmah do polja za OIB stoji datum roðenja osobe? Ili se pritom misli da se «sigurni» OIB može dobiti èak putem SMS-a? Ne, èekajte, možda su mislili na to da ga se može vidjeti «iskljuèivo ovlašteno» u središnjem registru dok ga istovremeno svi ljudi u  strukturama kojima je OIB bitan mogu vidjeti.

OIB je, tako su ga predstavili, broj koji otkriva puno više o osobi te su njime povezane razlièite službe. Znate one fašistièke prièe o lakšem životu i manje korupcije gdje se prvo napravi problem kojeg represivni zakoni rješavaju… Èemu središnji registar ako istovremeno u bankama prihvaæaju samo originalne potvrde o OIB-u? Zašto onda nisu jednostavno povezali postojeæe sustave (porezne, socijalne, bankovne, itd.) koji veæ ionako djeluju pod sustavom JMBG-a?

Vjerovali vi retorici naše vlasti ili ne, to ne mijenja èinjenicu da je JMBG kao sustav funkcionirao savršeno te OIB ni po èemu nije bolji.

Antikorupcija? Kao i mnogi slièni projekti u Hrvatskoj, OIB je prije svega poslužio za osiromašenje graðana Republike Hrvatske koji su platili 110.000.000,00 kuna za uvoðenje potpuno nepotrebnog sustava. Osim osiromašivanja masa, odreðene su strukture i pojedinci na tome zaradile silne novce uvoðenjem toga jednoga polja u baze podataka te postavljanja novih suèelja softvera gdje se OIB upisuje. Ustvari, nije neki veliki posao no dobrano je naplaæen. Zvuèi poznato? OIB je korupcija koju, paradoksalno, pokušava sprijeèiti. Kako kaže jedan izvor koji slavi OIB, kada se misli na antikorupciju «tada se prije svega misli na poreznu utaju i sl. Ukoliko se putem umreženosti podataka putem OIB-a otkrije neka „nepravilnost“, porezni obveznik stvarno može doæi na udar zakona…» Super. Samo što OIB, kao ni JMBG, ne može znati da iza njega postoje ljudi koji parazitiraju unutar odreðenih struktura. Pa tako Jelena Lovriæ u vrlo dobrom èlanku 'Klerisa u zemlju èudesa' navodi neke od najprominentnijih sluèajeva slijepe pravde i neaktivne porezne uprave. Svoj tekst o selektivnoj æoravosti državnih tijela i institucija završava zakljuèkom: «Uvoðenje OIB-a nije nikakva garancija da neke kategorije neæe ostati izuzete. Lako je moguæe da za poreznike i ubuduæe, unatoè evidenciji, uz malo veæ uhodane selektivne primjene, praktièno ostanu nevidljivi.»

Štoviše, mišljenja sam da æe OIB upravo služiti da prikrije svu sljepoæu državnog sustava. Jedino nam ostaje nada da je istina koju spominje Lovriæ, da je jedina javnost ta koja evidentira sve, dovoljna iskra zapaljenja naše moralne uljuðenosti i nacionalne svjesnosti.

No nije samo pitanje sljepoæe ljudi i struktura. Najvažnija je istina da je JMBG imao neki smisao. Davao je osobi osjeæaj da je identifikacijski broj dio njegove osobnosti te pripadnosti. To su bili brojevi koji su oznaèavali kada ste roðeni, horoskopski znak ako tako želite, grad iz djetinjstva ili mjesto gdje se vam se majka našla pri porodu, nacionalnost, državu i sve što uz nju ide… OIB ne predstavlja ništa od toga. OIB je samo igra ili pokus. To je privikavanje ljudi na još gore stvari koje slijede nakon uvoðenja OIB-a. OIB je, simbolièki gledano, malo nježnija inaèica tetovaža u koncentracijskim logorima. I ništa više.

Retorika kojom nam vlast, poslušnici i produžene ruke «elitistièkih» fašista, pokušava opravdati OIB je toliko šuplja da je jedino može progutati dio stanovništva s najnižim IQ-om i poneka izgubljena duša zarobljena u tijelu krivog spola pa bi mu/joj pri promjeni spola bio jednostavniji neosobni OIB.

I poprilièna kolièina antikorupcijske prašine taman prije i u vrijeme 2010. sigurno nije odmogla provoðenju OIB-a. Osobno smatram da to nije sluèajna podudarnost i nazvao bih je diverzijom s vrlo važne teme.

Ako kojim sluèajem netom navedene detalje i pitanja vezana uz OIB smatrate logiènima i opravdanima onda nam državu ipak vode ofucane kokoši i «naglašenoglavani» pa istina, kako je god sagledali i interpretirali, opet nije nimalo lijepa.

Uglavnom, za sprijeèiti taj dio «elitistièke» igre novog vrlog svijeta je prekasno. No sada kada znate kako stvari funkcioniraju, sami smo si krivi ako dozvolimo da stvar doðe do razine implantiranih èipova.

Krajnji je cilj postiæi da sve èipiramo RFID èipom pa ako netko želi kršiti ili protestirati zbog onog što èinimo, samo mu iskljuèimo èip.

Nick Rockefeller, u razgovoru s pokojnim producentom Aaronom Russom

A tamo, budite svjesni, sasvim sigurno idemo.

**

Djelatnik u pizzeriji: – Pizzerija, izvolite.

Mušterija: – Dobar dan! Htio bih naruèiti klopu za van.

Djelatnik u pizzeriji: – Mogu li prvo dobiti Vaš OIB gospodine?

Mušterija: – Moj OIB, ah da, prièekajte malo, eh! Moj Osobni identifikacijski broj je 61020499981!

Djelatnik u pizzeriji: – Hvala Vam, gospodine Marko. Vidim da živite u Ulici jablana 13 i Vaš telefonski broj je 332 971. Vaš broj na poslu je 301 243 i Vaš broj mobitela je 097 301 2431. A s kojeg to broja sad zovete gospodine?

Mušterija: – Huh? Kod kuæe sam. Odakle Vam samo sve te informacije?

Djelatnik u pizzeriji: – Pa umreženi smo, gospodine.

Mušterija (vrlo zaèuðeno): – Oh, da, htio bih naruèiti dvije velike slavonske pizze i to extra ljute…

Djelatnik u pizzeriji: – Mislim da Vam to nije dobra ideja, gospodine.

Mušterija: – Kako to mislite nije dobra ideja?

Djelatnik u pizzeriji: – Gospodine, Vaši zdravstveni podaci upuæuju na to da imate visok krvni tlak i iznimno visoku razinu kolesterola.

Mušterija: – Pa što onda?

Djelatnik u pizzeriji: – Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ne pokriva i taj rizik…

Mušterija: – Pa što mi onda možete preporuèiti?

Djelatnik u pizzeriji: – Mogli biste probati našu bezmasnu soja-pizzu od èiste soje. Siguran sam da æe Vam se svidjeti.

Mušterija: – Zašto to mislite?

Djelatnik u pizzeriji: – Pa, prošli tjedan ste u knjižnici podigli knjigu "Gurmanska jela od soje". Zato sam Vam to i predložio.

Mušterija: – U redu, u redu. Dajte mi onda dvije jumbo soja-pizze. I koliko to košta?

Djelatnik u pizzeriji: – To bi trebalo biti dosta za Vas, Vašu ženu i èetvero djece. Sve skupa, zajedno s troškovima dostave je 115 kn.

Mušterija: – Dat æu Vam broj svoje kreditne kartice.

Djelatnik u pizzeriji: – Oprostite gospodine, ali bojim se da æete to sad morati platiti gotovinom.

Mušterija: – Zašto?

Djelatnik u pizzeriji: – Prekoraèili ste dopušteni iznos po kreditnim karticama.

Mušterija: – Skoknut æu do bankomata i donijeti novac prije nego Vaš dostavljaè stigne do mene.

Djelatnik u pizzeriji: – Neæe ni to iæi gospodine! Imate prekoraèenje i na tekuæem raèunu.

Mušterija: – Nema veze. Samo pošaljite pizze. Pripremit æu novac. Koliko Vam treba za dostavu?

Djelatnik u pizzeriji: – Malo smo zatrpani u ovom trenutku. Oko 45 minuta.

Mušterija: – Ne može prije?

Djelatnik u pizzeriji: – Gospodine, ako Vam se žuri možete doæi do nas, ali bit æe Vam nezgodno voziti pizze na motociklu.

Mušterija: – Kako znate da vozim motocikl?

Djelatnik u pizzeriji: – Ovdje stoji da kasnite s otplatom kredita za auto pa Vam ga je banka oduzela.

Mušterija: – I što onda?

Djelatnik u pizzeriji: – Vaš skuter je u potpunosti otplaæen pa sam samo pretpostavio da æete voziti njega.

Mušterija: – ..bem ti…

Djelatnik u pizzeriji: – Preporuèio bih Vam da pazite što govorite, gospodine!

Mušterija: – A zašto, molim?

Djelatnik u pizzeriji: – Veæ imate dvije prekršajne prijave zbog remeæenja javnog reda i mira 2002. i vikanja na policajca 2008.

Mušterija: (bez rijeèi)

Djelatnik u pizzeriji: – Želite li još nešto, gospodine?

Mušterija: – Ne, ništa više. Ali, nemojte zaboraviti dvije gratis Coca-Cole jer to piše u Vašem oglasu!

Djelatnik u pizzeriji: – Oprostite gospodine, ali naš oglas ima klauzulu da ne smijemo nuditi besplatnu Colu dijabetièarima!

Mušterija: (opet bez teksta)

Djelatnik u pizzeriji: – Hvala Vam na Vašoj narudžbi i ugodan dan!

**

www.mexes.com.ua
progressive.ua
emozzi.com.ua/