Forex blog

Tjedan na deviznom tržištu obilježen rastom teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 22.07.2011., u kategoriji Forex blog

Obzirom na izostanak ovotjednog dospijeæa obveza po izdanim trezorskim zapisima, ali i novog izdanja državnih obveznica na tržištu kapitala Ministarstvo financija ni ovaj, drugi tjedan za redom, nije održalo aukciju trezorskih zapisa. Obzirom na relativno uspješna obveznièka izdanja, ali i zadovoljavajuæem punjenju državnog proraèuna u prvih šest mjeseci ni sljedeæi tjedan ne oèekujemo održavanje aukcije. Viškove kunske likvidnosti banke i dalje usmjeravaju u prekonoæne depozite HNB-a, što je osim izostanka aukcije trezorskih zapisa dodatno potaknuto i èinjenicom da je likvidnost u proteklom razdoblju dodatno poboljšana na osnovu otkupa deviza od središnje države. Današnja namira izdanih državnih obveznica ne bi trebala znaèajnije utjecati na likvidnost u sustavu, iako ne iskljuèujemo moguænost da Ministarstvo financija dio sredstava zadrži u obliku depozita na raèunu HNB-a kako bi podmirivali svoje obveze do kraja godine. Naime, i službeno je potvrðeno da je ovotjedno izdanje bilo i posljednje izdanje državnih obveznica u 2011. godini.

Na domaæem deviznom tržištu suprotno uobièajenim sezonskim kretanjima kuna je nastavila slabiti u odnosu na euro. Pod utjecajem snažnije potražnje za devizama tržišni teèaj dosegnuo je razinu od 7,475 kuna za euro, a deprecijacijske pritiske ne ublažava ni uobièajen priljev deviza n od turizma. Meðutim, znatno manji obujam izdanja trezoraca uz valutnu klauzulu u odnosu na prošlu godinu, iznimno mali ovogodišnji priljev inozemnih investicija, nedovoljna fiskalna konsolidacija, ali i averzija prema riziku podržava polagano, ali sigurno klizanje teèaja prema višim razinama. Reakcija HNB-a još uvijek izostaje, ali ne iskljuèujemo moguænost devizne intervencije. U tjednu pred nama i dalje oèekujemo konsolidaciju tržišta, ali i prisutnost deprecijacijskih pritisaka na kunu te polagani nastavak rasta teèaja EUR/HRK. Ipak, on bi trebao biti manje izražen no prethodnih dana.

madagaskar.kiev.ua/
t-marka.ua/
profshina.kiev.ua