Forex blog

Tendencija blagog rasta kamatnih stopa se nastavlja

Objavljeno: 30.09.2011., u kategoriji Forex blog

Od pristiglih 191 milijuna kuna izdano je 151 milijun kuna kunskih trezorskih zapisa na rok od godine dana uz rast prinosa na 4,5 posto. S druge strane, aukcija trezoraca uz valutnu klauzulu podbacila je te je od planiranih 20 milijuna eura izdano svega 6,2 milijuna eura na rok od godine dana uz prinos od 4,25 posto. Daleko manje izdanje trezoraca uz valutnu klauzulu utjecali je na blagi rasta teèaja EUR/HRK sredinom tjedna do 7,50 kuna za euro, no tijekom ostatka tjedna trgovanje je bilo mirno, a teèaj se kretao uglavnom oko 7,495 kuna za euro. Niski priljev deviza, što od slabijeg inozemnog zaduživanja, što od izostanka veæih investicija, tijekom ove godine pridonio je slabljenju kune u odnosu na euro.

U tjednu pred nama oèekujemo stabilno trgovanje uz lagane pritiske na rast teèaja, a sliène razine oèekujemo i do kraja godine. Na strani potražnje za devizama pritiske uglavnom stvara korporativni sektor zbog dospijeæa inozemnih obveza, ali snažnijeg rasta EUR/HRK ne bi trebalo biti s obzirom na iskazanu spremnost HNB-a da oèuva stabilnost teèaja. Prosjeèan teèaj za cijelu 2011. godinu mogao bi biti približno 7,42 kune za euro dok bi kraj godine kuna u odnosu na eura trebala zakljuèiti na razinama oko 7,47 kuna za euro.

U tjednu pred nama Ministarstvo financija najavilo je novu aukciju trezorskih zapisa s obzirom da dospijeva 520 milijuna kuna kunskih i 24,7 milijuna eura zapisa uz valutnu klauzulu. Kratkoroèni dug po izdanim trezorskim zapisima trenutno iznosi 14 milijardi kuna i 653 milijuna eura. S obzirom na zasigurno visoke potrebe države i oèekivani izostanak novih izdanja obveznica do kraja godine, oèekujemo manje-više redovite aukcije trezorskih zapisa uz blagi rast prinosa. U iduæim tjednima kratkoroène stope na tržištu novaca ne bi trebale bilježiti veæe promjene, a ne iskljuèujemo ni blagi pad, dok na duljem kraju krivulje oèekujemo blagi rast.

etalon.com.ua
www.profshina.kiev.ua/
teplostar.kiev.ua/