Forex blog

Teèaj EUR/HRK bez veæih oscilacija

Objavljeno: 11.03.2011., u kategoriji Forex blog

 U èetvrtak nije bilo veæih oscilacija na teèaju EUR/HRK, koji se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Ponuda i potražnja su bile uravnotežene te je teèaj zatvorio dan na razinama na kojima je i otvorio, odnosno blago iznad 7,390 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,395177 kuna za euro.

www.etamstone.com
rbt.com.ua/
sribnapidkova.ua