Forex blog

Stopa registrirane nezaposlenosti u sijeènju 19,6 posto

Objavljeno: 23.02.2011., u kategoriji Forex blog

U odnosu na sijeèanj prošle godine stopa nezaposlenosti porasla je za 1,8 postotnih bodova, a najviša je od svibnja 2003. godine. Prema procjeni HZZ-a, stopa anketne nezaposlenosti u sijeènju je iznosila 12,6 posto. Velika razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti upuæuje na èinjenicu da znatan broj prijavljenih na Zavodu nije tamo radi zapošljavanja (oko jedne treæine prijavljenih) veæ da bi ostvarili odreðena socijalna prava. Uzme li se u obzir da jedan dio ostvaruje primanja od neprijavljenog rada,utjecaj je dvostruko negativan. Tako osim što se iz proraèuna izdvajaju sredstva za naknade za nezaposlene, prihod od neprijavljenog rada (siva ekonomije) ne ulazi u porezni sustav.
Meðutim, bez obzira na to, nezaposlenost je u posljednje dvije godine snažno porasla pa æe u ovoj godini u fokusu biti upravo kretanja na tržištu rada. Oèekujemo da æe krajem ovog tromjeseèja stopa nezaposlenosti doživjeti svoj vrhunac, nakon èega bi trebala poèeti padati pod utjecajem prvenstveno sezonskih kretanja. Poèetak oporavka tržišta rada oèekujemo tek u drugoj polovini godine, uglavnom pod utjecajem baznog uèinka, ali i blagog intenziviranja gospodarske aktivnosti.
Prema metodologiji Meðunarodne organizacije rada (ILO) i podacima objavljenima na EUROSTAT-u za kraj 2010. godine, Hrvatska s anketnom stopom nezaposlenosti od 13,1% ima jednu od najveæih stopa nezaposlenosti u SIE regiji. Pri tome treba naglasiti da su podaci o anketnoj stopi nezaposlenosti koju objavljuje EUROSTAT nešto viši od podataka DZS-a. Anketna stopa nezaposlenosti viša je jedino u Slovaèkoj (14,5%). Osim toga, u zemljama regije se primjeæuje znatno manja razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti nego u Hrvatskoj.

www.fiat-avto.com.ua/
showroom-kiev.com.ua
winnerlex.com.ua