Forex blog

Stabilno uz blagi rast tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 23.08.2011., u kategoriji Forex blog

U drugoj polovini dana vidjeli smo korekciju teèaja prema razini na kojoj je trgovanje otvoreno (1,437 dolara za euro). S obzirom da juèer nije bilo važnijih ekonomskih objava s amerièkog i europskog tržišta, trgovanje je uglavnom bilo odreðeno oèekivanjima. Tako su oèekivanja da bi Švicarska središnja banka mogla fiksirati teèaj švicarskog franka u odnosu na euro potaknule slabljenje franka.

Stabilnost je glavna karakteristika zbivanja na domaæem deviznom tržištu u ponedjeljak. Nakon otvaranja na razinama oko 7,480 kuna za euro, blago poveæanom potražnjom za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora, kuna je blago deprecirala naspram eura na razine oko 7,485 kuna za euro. Do kraja dana je došlo do blage korekcije teèaja te je dan zatvoren na razinama oko 7,483 kuna za euro.
Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,468360 kuna za euro.

honda.ua/
sisters.com.ua/
www.winnerlex.com.ua