Forex blog

Stabilno na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 10.05.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon što je posljednja dva tjedna jedinstvena europska valuta bilježila rast u odnosu na dolar te se kratko popela i iznad 1,49 dolara za euro, krajem prošlog tjedna nakon najave ESB-a da u lipnju vjerojatno neæe poveæati referentni kamatnjak, teèaj je zabilježio nagli pad koji je poèetkom ovog tjedna nastavljen i intenziviran smanjenjem kreditnog rejtinga Grèkoj i ponovnim aktualiziranjem problema financiranja duga u zemljama europske periferije.

I u ponedjeljak je stabilnost bila glavna karakteristika teèaja EUR/HRK.Trgovalo se u uskom rasponu od 30-ak pipsa na razinama od oko 7,380 kuna za euro, gdje je dan i zatvorio. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,372285 kuna za euro.

alex-car.com.ua
mirfasadov.kiev.ua
www.sisters.com.ua/