Forex blog

Snižavanje kreditnog rejtinga Portugalu oslabilo euro

Objavljeno: 17.03.2011., u kategoriji Forex blog

Posljednja objava o snižavanju kreditnog rejtinga Portugalu nepovoljno je tako djelovala na vrijednost jedinstvene europske valute te se posljedièno tržišni teèaj EUR/USD spustio na 1,392 dolara za euro (sa poèetnih 1,399 dolara za euro).

Naime, Moody's je kreditni rejting Portugala spustio za dva stupnja na A3 (tek èetiri stupnja više od junk statusa), što je poveæalo pesimizam investitora u pogledu rješavanja dužnièke krize. Danas tijekom jutra tržišni teèaj EUR/USD kretao se na razinama oko 1,395 dolara za euro.

I u srijedu je nastavljena aprecijacija domaæe valute. Nakon otvaranja na razinama oko 7,380 kuna za euro, poveæana ponuda deviza bankarskog sektora pogurala je teèaj prema razinama oko 7,370 kuna za euro. Spomenute razine su bile interesantne za uzimanje profita, te je i potražnja za devizama sa strane korporativnog sektora blago vratila teèaj EUR/HRK na razine oko 7,375 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,383047 kuna za euro.

endorphone.com.ua
profshina.kiev.ua
www.baly.com.ua/