Forex blog

SNB postavila donju granicu teèaja EUR/CHF na 1,20

Objavljeno: 07.09.2011., u kategoriji Forex blog

Prema podacima s Bloomberga tržište u SAD-u je zatvoreno sa sljedeæim vrijednostima: EUR/USD 1,3994, USD/JPY 77,54, GBP/USD 1,5941, USD/CHF 0,8618.

U utorak je održana aukcija trezorskih zapisa te je ukupno prihvaæeno 133,8 milijuna eura trezoraca uz valutnu klauzulu, što je uzrokovalo laganu aprecijaciju domaæe valute naspram eura do razina oko 7,488 kuna za euro. Na spomenutim razinama pojavila se potražnja za devizama sa strane institucionalnog sektora te je teèaj EUR/HRK blago porastao na razine oko 7,492 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan.

www.expresslock.com.ua
remmat.com.ua/
sribnapidkova.ua