Forex blog

Snažno jaèanje švicarskog franka na svjetskim deviznim tržištima

Objavljeno: 19.07.2011., u kategoriji Forex blog

EUR/CHF spustio se nakratko i ispod 1,14 franaka za euro, dok se euro u odnosu na dolar s razina iznad 1,41 dolara za euro, spustio u popodnevnim satima na 1,401 dolara za euro, da bi se pri kraju trgovanja vratio na razinu od 1,41 dolara za euro gdje je trgovanje i zatvoreno.

Slabljenje jedinstvene europske valute dodatno je podržano izjavom predsjednika ECB-a Tricheta da u sluèaju restrukturiranja grèkih dugova neæe prihvatiti grèke državne obveznice kao kolateral za repo poslove.

Nakon jutarnjih razina teèaja EUR/HRK, na domaæem deviznom tržištu,  na 7,433 kuna za euro, poveæana potražnja za devizama sa strane institucionalnog  i korporativnog sektora dovela je do deprecijacije domaæe valute naspram eura na razine oko 7,452 kuna za euro, nakon èega je uslijedila korekcija istog, te je teèaj dan zatvorio na razinama oko 7,435 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,430348 kune za euro. U odnosu na švicarski franak kuna je oslabila na 6,479201 kuna za franak.

magazinpoliva.kiev.ua/
teplostar.kiev.ua/
sisters.com.ua