Forex blog

Snažan rast EUR/USD na samom kraju tjedna

Objavljeno: 11.04.2011., u kategoriji Forex blog

S druge strane, na slabljenje amerièkog dolara utjecale su vijesti kako se èlanovi amerièkog kongresa nisu usuglasili u izglasavanju proraèuna. Danas tijekom jutra trgovanje se odvijalo na razinama oko 1,446 dolara za euro.

U petak je došlo do blage aprecijacije domaæe valute naspram eura. Tako je teèaj EUR/HRK nakon otvaranja na razinama oko 7,370 kuna za euro, blago pao na razine oko 7,366 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Najveæi generator ponude je bio bankarski sektor. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,365578 kuna za euro.

www.babyforyou.org/
nissan-ask.com.ua
meta-osvita.com