Forex blog

Snažan rast EUR/USD na kraju tjedna

Objavljeno: 21.03.2011., u kategoriji Forex blog

Nadalje, doprinos rastu teèaja došao je i od objava kako ECB ne mijenja stajalište u voðenju monetarne politike, što je pod utjecajem jaèanja inflatornih pritisaka. Danas ujutro trgovanje se odvijalo na 1,418 dolara za euro.

U petak je teèaj EUR/HRK nakon otvaranja na razinama nešto iznad 7,380 kuna za euro blago porastao do razina oko 7,388 kuna za euro. Nakon toga je došlo do poveæane ponude deviza poglavito sa strane institucionalnog sektora te je teèaj zatvorio dan na razinama oko 7,380 kuna za euro. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,374650 kuna za euro.

www.endorphone.com.ua/
proffitness.com.ua/
babyforyou.org