Forex blog

Seljaci kao brodogradilišta

Objavljeno: 08.03.2010., u kategoriji Forex blog

No, nažalost, to nema veze sa seljacima na cestama. Seljaci, pored plaæanja raèuna i othranjivanja djece, pri èemu uzimaju sve što im se nudi, ne razumiju dubinu problema. Nikada neæe biti isplaæeni, jer je sve isplanirano i provedeno da seljaci propadnu.

 

Kad bih, kao privatna osoba, nešto kupovao za pola stvarne vrijednosti prvo bih sam zastao i upitao se u èemu je problem. Takav sam. Pa sve da, hipotetski, zaista kupim ukradeno vozilo za pola njegove stvarne vrijednosti te da me pritom otkriju, pravni je postupak takav da bi ga policija vratila vlasniku.

Opet hipotetski, jer ta informacija nije ni potvrðena ni opovrgnuta, problema nije bilo za Agrokor, pravnu osobu, da kupi žito iz Ðakovštine za pola stvarne vrijednosti. U našoj «pravnoj» državi, kakvu promoviraju te spodobe na vlasti, dvije tvrtke su sklopile kriminalni kupoprodajni ugovor kojim se kradu vlasnici žita. Mediji su napisali da je ukradeno 26 tisuæa tona, a ja æu napisati 26.000.000,00 kilograma. Malo više znamenki èini puno stvarniji dojam, zar ne!? Svaki kilogram je prodan za najmanje kunu ispod dogovorene vrijednosti tako da, opet kako pišu mediji, ukupna šteta nije 22 milijuna kuna, nego najmanje 26.000.000,00 kuna.

Da živimo u pravednoj, moralnoj i logiènoj državi Agrokor bi morao vratiti to žito u silose. I još bi mnogi upleteni u igru odgovarali, a ne neka sitna riba koja je za «sklapanje ugovora» dobila svoje škude.

Najzanimljiviji je detalj, zbog kojeg sam uvjeren da je policija na dobrom tragu kada provjereni izvori spominju Agrokor, da nakon tri dana medijski burno popraæene policijske istrage cijeli sluèaj kao da propada u zemlju.

Vrlo je selektivna ta «pravna» država koja i one «dodirljive» dodiruje poput kakva slijepca.

 

No ni seljaci na cestama nas na to, nažalost, ne podsjeæaju. Evo zašto.

Seljaci na cestama imaju isti problem kao i brodogradilišta. Prvo im se onemoguæi uspješan rad na naèin da se poticaji daju za kulture koje se ne otkupljuju. To je istovjetno èinu u kojem nadzorni odbori brodogradilišta namjerno potpisuju štetne ugovore koji inaèe to ne bi morali biti.

Možemo kriviti seljake da su lijeni jer siju žito umjesto paprike (oko koje ima puno više muke) i žive iskljuèivo od poticaja. No logika mi nalaže kriviti državu koja uopæe daje poticaje za nešto što kasnije ne otkupljuje. Gledajuæi dalje logièno, ako cijela Hrvatska ima kapaciteta nahraniti pola Europe nešto je u našem pristupu seljacima, najblaže reèeno, nenormalno. Ili oni koji oblikuju politiku vezanu uz agrikulturu apsolutno ne znaju svoj posao ili namjerno uništavaju hrvatske proizvoðaèe hrvatske hrane. Treæega nema.

 

U tom identiènom scenariju kao i brodogradnja, seljaci ispadaju negativci koji parazitiraju na državnom proraèunu. Ukratko, odoše seljaci na bubanj. I njih æe se kupovati za dvije kune po imanju.

To prorokujem zato jer porez na neobraðeno zemljište tjera seljaka proizvoditi nešto što ga dalje gura u dug. Veliki æe koncerni vrlo brzo preuzeti hrvatsku proizvodnju gdje æe seljaci biti robovi na donedavno vlastitoj zemlji. A onda æe se i zakoni promijeniti u korist tih megatvrtki.

Takoðer prorokujem da æe novi skandal neke šupljoglave selebriti iskoèiti upravo uz vijesti da je otkriven jedan jedini odgovorni kriminalac. Dok samo pretpostavljam da æe taj, jedan jedini, odležati za plaæu koju u Ðakovštini nije mogao zaraditi u 5 radnih vjekova. A možda i neæe odležati. Možda ga ti isti mediji, koji sada «primjereno» i «pogovorno» šute, naprave herojem koji je spasio žito od propadanja.

 

Mi porezni obveznici plaæamo za sve pljaèke… i izravne i one neizravne.

Moram li vam, pored gore opisanih «uvoz/izvoz» poslova i neracionalnih poticaja za ljetinu koja se ne otkupljuje, i crtati zašto imamo meðu najskupljima, ako ne i najskuplje, osnovne namirnice u Europi (pa tako i na svijetu)?

www.mexes.com.ua/
www.winnerlex.com.ua
emozzi.com.ua/