Forex blog

Rezultati aukcije trezorskih zapisa

Objavljeno: 02.02.2011., u kategoriji Forex blog

Najmanja alokacija bila je na onom šestomjeseènom gdje je izdano 200 milijuna novih uz nepromijenjen prinos od 3,5 posto. Trezorci na godinu dana takoðer nisu doživjeli promjene, pa je tako izdano novih 443 milijuna kuna trezoraca po stopi od 4 posto. Slab interes zabilježen je na eurskim trezorcima, pa je prihvaæeno 9 milijuna eura po veæoj stopi od 2,95 posto.

www.madagaskar.kiev.ua
t-marka.ua
sisters.com.ua