Forex blog

Realni pad bdp-a u 2010. godini 1,2 posto

Objavljeno: 01.04.2011., u kategoriji Forex blog

Podaci o kretanja sastavnica BDP-a potvrdili su naša oèekivanja. Glavni èimbenik pada i dalje je snažan pad investicija od 8% u odnosu na zadnje tromjeseèje 2009. godine, na što su upuæivali i podaci iz graðevinskog sektora na koji otpada oko polovice ukupnih investicija. Takva kretanja su posljedica smanjenja investicijske aktivnosti i javnog i privatnog sektora. Osobna potrošnja je oèekivano ostvarila blagi rast, od 1,2%, uglavnom pod utjecajem baznog uèinka s obzirom da je pala u èetvrtom tromjeseèju i 2008. i 2009. godine. Oporavak u EU nastavlja pozitivno utjecati na domaæi izvoz, unatoè razmjerno niskoj konkurentnosti, dok uvoz koèi slaba domaæa potražnja. Tako je i u zadnjem tromjeseèju na godišnjoj razini izvoz roba i usluga rastao više od uvoza (10,8% naspram 1,1%). Najveæe iznenaðenje predstavlja rast državne potrošnje u zadnjem tromjeseèju od 0,6 posto.

2010. je bila godina u kojoj je hrvatsko gospodarstvo drugu uzastopnu godinu provelo u recesiji, èemu je pridonio snažan pad investicija od -11,3% u odnosu na 2009. te pad osobne potrošnje od -0,9%. Najveæi pozitivan uèinka predstavlja poveæanje neto izvoza. Meðutim, s obzirom na ogranièenu strukturu izvoza, njegov relativno niski udio u BDP-u i slabu konkurentnost, rast izvoza (uz istovremeni pad uvoza) nije uspio osigurati rast BDP-a.

Drugu godinu za redom BDP je pao i prema bruto dodanoj vrijednosti. Tome je uglavnom pridonio snažan pad u graðevinskom sektoru od 16,4%, ali su negativne stope zabilježene i svim ostalim djelatnostima izuzev djelatnosti financijskog posredovanja, poslovanja nekretninama, iznajmljivanja i poslovnih usluga.

Prognoza za ovu godinu zasniva se na oèekivanom rastu vanjske potražnje i predviða blagi rast hrvatskog gospodarstva (1%). Naime, unatoè oèekivanom blagom oporavku uvoza roba i usluga, izvoz bi i dalje trebao nastaviti s višim stopama rasta. Potencijalne prijetnje za ostvarivanje predviðenog rasta dolaze od oèekivanog nastavka smanjivanja zaposlenosti s rastuæim pritiskom na javne financije, iako zbog jakog utjecaja uèinka baznog razdoblja oèekujemo blagi oporavak osobne potrošnje.

Oporavak u ovoj godini uvelike ovisi o pokretanju novog investicijskog ciklusa koji se ne može zasnivati samo na deklarativnom opredjeljenju, veæ je za poticaj razvoju nužno provoðenje reformi koje mijenjaju položaj poduzeæa na lokalnim tržištima – rada, kapitala, roba i usluga.

bonacousa.com
optom-obuv.com.ua
bestcool.com.ua