Forex blog

Razmjerno snažna deprecijacija kune u odnosu na euro

Objavljeno: 13.07.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, izostane li dogovor oko rješavanja novonastalih problema s dužnièkom krizom možemo oèekivati ponovne pritiske na slabljenje eura. Blagi pad teèaja ponovni je zabilježen na samom kraju dana zbog smanjenja kreditnog rejtinga Irskoj (Moody's). Trgovanje je zatvoreno na razini teèaja od 1,399 dolara za euro. Vrijednost eura u odnosu na švicarski franak juèer je dosegnula novi minimum na razini od 1,155 franaka za euro.

U utorak je poveæana potražnja za devizama sa strane institucionalnog i bankarskog sektora dovela do deprecijacije domaæe valute naspram eura i to do razina nešto ispod 7,450 kuna za euro. Nakon toga je došlo do blage korekcije i teèaj EUR/HRK je dan zatvorio na razinama oko 7,430 kuna za euro. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,383095 kuna za euro.

mega-shoes.com.ua
uniti.ua
bonacousa.com