Forex blog

Razmjerno snažan rast turistièkih dolazaka i noæenja u travnju

Objavljeno: 06.06.2011., u kategoriji Forex blog

Nadalje, broj noæenja domaæih turista porastao je za 5,2% godišnje, a inozemnih za 30,1% godišnje. Takva kretanja su oèekivana s obzirom da se zemlje iz kojih dolazi najveæi broj turista (Njemaèka, Austrija) uspješno oporavljaju od gospodarske krize, dok isto ne vrijedi i za domaæe gospodarstvo. Posljedièno, udio inozemnih turista u ukupnom broju veæ je premašio 83%, a u narednim mjesecima nastavit æe se poveæavati te æe u središnjem dijelu sezone vjerojatno premašiti 90 posto. Rast dolazaka i noæenja turista u travnju vjerojatno se odrazio i na trgovinu na malo koja je, prema prvim podacima, u travnju realno porasla za 3,7% godišnje.
U mjesecima pred nama oèekujemo intenzivniji rast dolazaka i noæenja turista. Kao i u prošloj godini u kojoj je zabilježen razmjerno snažan rast fizièkih pokazatelja u turizmu, sliène trendove, odnosno rast broja dolazaka i noæenja oèekujemo i u ovoj godine. Meðutim, za razliku od 2010. kada rast fizièkih pokazatelja nije pratio i rast prihoda od turizma, u ovoj godini i u tom segmentu oèekujemo povoljnije rezultate i rast od oko 4% godišnje. To æe se zasigurno pozitivno odraziti na tekuæi raèun bilance plaæanja.

mexes.com.ua/
rbt.com.ua
emozzi.com.ua/