Forex blog

Razmjerno snažan godišnji rast turistièkih dolazaka i noæenja u lipnju

Objavljeno: 16.08.2011., u kategoriji Forex blog

I broj noæenja pokazuje visok rast na godišnjoj razini, +21,3%, koji je takoðer više posljedica rasta noæenja na strani inozemnih turista, koji s približavanjem središnje turistièke sezone sve više prevladavaju u strukturi noæenja pa su u lipnju èinili 91,9% ukupnih gostiju. Broj noæenja stranih turista tako se poveæao za 22,3%, a domaæih za 11%. Veæi rast broja dolazaka i noæenja stranih turista nego domaæih oèekivan je s obzirom na brži gospodarski oporavak naših najvažnijih tržišta (Njemaèka, Austrija, Slovenija).

U strukturi noæenja stranih turista u lipnju su dominirali turisti iz Njemaèke s udjelom od 28,2% u ukupnom broju noæenja stranih turista, a slijede Austrijanci (11%), Slovenci (9,7%), Èesi (8,9%), Talijani (6,7%) i Poljaci (5,2%).

Predsezona se pokazala vrlo uspješnom, što se fizièkih pokazatelja tièe. U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatsku je posjetilo 3,4 milijuna turista koji su ostvarili 13,1 milijun noæenja (+1,9%), no koliko je sezona uspješna pokazat æe rezultati iz srpnja i kolovoza. Kao i u prošloj godini u kojoj je zabilježen razmjerno snažan rast fizièkih pokazatelja u turizmu, sliène trendove, odnosno rast broja dolazaka i noæenja oèekujemo i u ovoj godine. Meðutim, za razliku od 2010. kada rast fizièkih pokazatelja nije pratio i rast prihoda od turizma, u ovoj godini i u tom segmentu oèekujemo povoljnije rezultate i rast od 4,9% godišnje. To æe se pozitivno odraziti na tekuæi raèun bilance plaæanja.

klats.kiev.ua/
sisters.com.ua
www.vanco.com.ua/