Forex blog

Rast tržišnog teèaja EUR/USD

Objavljeno: 17.02.2011., u kategoriji Forex blog

Jaèanju eura u odnosu na dolar doprinosila su pozitivna oèekivanja u pogledu globalnog oporavka te poveæanje sklonosti investitora prema nešto riziènijim oblicima ulaganja.

Danas tijekom jutarnjih sati trgovalo se pri razinama oko 1,357 dolara za euro.

U srijedu je teèaj EUR/HRK bio stabilan. Kretao se na razinama oko 7,406 kuna za euro, u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Ponuda i potražnja sa strane bankarskog i korporativnog sektora bile su uravnotežene što je pridonijelo stabilnosti teèaja te je dan zatvorio na razinama oko 7,408 kuna za euro.

Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,410514  kuna za euro.

honda.ua
sisters.com.ua/
uniti.ua