Forex blog

Rast teèaja EUR/USD

Objavljeno: 29.06.2011., u kategoriji Forex blog

Prema kraju dana teèaj je poèeo izraženije rasti prema razini od 1,44 dolara za euro èemu je pridonio i neoèekivani rast povjerenja potrošaèa u Njemaèkoj, na kojim razinama je trgovanje i zatvoreno. Nadalje, juèerašnja odluka grèkog parlamenta o predloženim mjerama štednje najviše æe utjecati na dnevna kretanje teèaja EUR/USD na svjetskim deviznim tržištima.

Nakon mirnog poèetka tjedna, u utorak je domaæa valuta blago deprecirala naspram eura. Tako je nakon otvaranja na razinama oko 7,372 kuna za euro, poveæanom potražnjom za devizama sa strane prvenstveno korporativnog i institucionalnog sektora teèaj EUR/HRK dospio na razine oko 7,382 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,366002 kuna za euro.

mexes.com.ua
winnerlex.com.ua/
emozzi.com.ua