Forex blog

Rast potrošaèkih cijena na godišnjoj razini 2,2 posto

Objavljeno: 16.03.2011., u kategoriji Forex blog

Zbog poskupljena veæine prehrambenih proizvoda i duhanskih proizvoda na poèetku godine, njihov doprinos ukupnom rastu cijena je vrlo znaèajan na godišnjoj razini, dok je na mjeseènoj nešto slabiji.

 Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje veliki utjecaj na rast cijena došao je oèekivano od cijena prehrane i bezalkoholnih piæa (31% u strukturi potrošaèke košarice) koje su porasle 3,6% mjeseèno, odnosno 1,2% godišnje. Pri tom je godišnji rast cijena zabilježen kod svih skupina prehrambenih proizvoda, osim kod mesa, dok su na mjeseènoj razini i cijene mesa porasle. Rast cijena prehrambenih proizvoda bio je oèekivan s obzirom da su tijekom cijele prošle godine troškovi za proizvoðaèe i trgovce rasli, ali zbog niske potražnje nisu se uspijevali prevaliti na krajnje potrošaèe. To potvrðuje i èinjenica da su tijekom 2010. cijene pri proizvoðaèima rasle znatno brže nego potrošaèke cijene.

Iako je domaæa potražnja još uvijek razmjerno niska, cijene pri potrošaèima ipak brže rastu. Nadalje, cijena duhanskih proizvoda porasla je 7,6% na godišnjoj razini, dok je na mjeseènoj ostala nepromijenjena. Globalna kretanja utjeèu i na cijene energenata u Hrvatskoj, a posljedièno i na druge sastavnice indeksa. Zbog rasta cijena tekuæih goriva za 23,0% u odnosu na sijeèanj 2010. godine, porasle su cijene upotrebe prometnih sredstava za 11,8% godišnje. Na mjeseènoj razini cijene tekuæih goriva porasle su 2,9 posto. S druge strane, cijene odjeæe i obuæe i dalje bilježe pad, i to od 3% na godišnjoj te 0,3% na mjeseènoj razini.

Godinu pred nama sigurno æe obilježiti jaèanje inflacije velikim dijelom zbog baznog uèinka s obzirom da je tijekom 2010. inflacija bila na najnižoj razini od provoðenja stabilizacijskog programa. Nadalje, buduæi da æe domaæa potražnje i u iduæoj godini biti razmjerno slaba, rastu cijena æe najviše pridonijeti kretanje cijena u inozemstvu i troškovna inflacija. Naime, buduæi da je hrvatsko gospodarstvo uvozno orijentirano i energetski ovisno, rast cijena sirovina na svjetskim tržištima prelit æe se i na domaæe tržište te osim na cijenu energenata utjecati i na druge sastavnice indeksa potrošaèkih cijena, poput prometa.

endorphone.com.ua/
profshina.kiev.ua/
www.baly.com.ua/