Forex blog

Rast potražnje za riziènijim ulaganjima

Objavljeno: 16.08.2011., u kategoriji Forex blog

Desetogodišnji amerièki prinos se nakon pada na rekordno niske razine juèer oporavio i porastao 5 baznih bodova zatvorivši dan na 2,31%. Njemaèke su obveznice jutros nakon objave slabijeg rasta njemaèkog BDP-a od oèekivanog blago porasle. Danas nekoliko zemalja eurozone objavljuje BDP (uz Njemaèku, Austrija, Nizozemska, Španjolska i Portugal), a koji æe vjerojatno pokazati razliku u dinamici oporavka perifernih i ostalih èlanica eurozone.

Domaæe tržište
Na domaæem tržištu obveznica u petak je zabilježen promet od 61,5 milijuna kuna, pri èemu se najviše trgovalo kunskim izdanjem dospijeæa 2013. godine (RHMF-O-137A) i posljednjim izdanjem uz valutnu klauzulu (RHMF-O-227E).

www.jaamboo.com.ua
sisters.com.ua
vanco.com.ua