Forex blog

Rast fizièkih pokazatelja u turizmu u 2010. godini

Objavljeno: 14.03.2011., u kategoriji Forex blog

Unatoè dobrim fizièkim pokazateljima, prihodi od turizma nisu ostvarili rast u središnjem dijelu turistièke sezone. U odnosu na treæe tromjeseèje prošle godine, prihodi od turizma su bili 1,2% manji, a pad je ostvaren i kumulativno u prvih devet mjeseci u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Buduæi da je u zadnjem tromjeseèju prošle godine ostvaren godišnji rast noæenja turista od svega 0,6%, teško je vjerovati da æe konaèni podaci potrošnje za cijelu godinu biti veæi od onih iz 2009. godine.

U prvom mjesecu ove godine ukupan broj turistièkih dolazaka je porastao 1,2%, pri èemu je i dalje prisutan trend godišnjeg rasta dolazaka inozemnih turista uz pad dolazaka domaæih turista. Meðutim, hrvatski turizam karakterizira izrazita sezonalnost pa je broj dolazaka i noæenja turista u Hrvatskoj izvan sezone izuzetno mali. Tako je u sijeènju Hrvatsku posjetilo ukupno 108,4 tisuæe turista, od èega tek 49,5 tisuæa stranih. Nadalje, pad broja noæenja u sijeènju uz istovremeni rast dolazaka pokazuje da je više turista nego prošle godine bilo u prolazu te se zadržavalo tek jedan dan.

U ovoj godini oèekujemo rast noæenja od oko 3% i rast prihoda od turizma od 4,4 posto. Dugoroèno, turizmu je potrebno pozicioniranje i na razini domaæega gospodarstva i na razini globalne turistièke ponude te, u skladu s tim, odreðenje prioriteta razvoja.

www.etalon.com.ua
rbt.com.ua
www.teplostar.kiev.ua/