Forex blog

Rast cijena sirove nafte

Objavljeno: 03.02.2011., u kategoriji Forex blog

S jedne strane zbivanja u Egiptu potaknula su nagaðanja da bi transport nafte kroz Sueski kanal, kojeg kontrolira Egipat, mogao biti otežan.

S obzirom da je alternativni pravac za naftu s Bliskog Istoka oko Afrike, cijena transporta, a time i nafte, znaèajno bi porasla. S druge strane, postoji opasnost od prelijevanja krize na druge zemlje Sjeverne Afrike, što bi se na naftu posebno odrazilo ako bi bile zahvaæene Libija i Alžir. Iako se èinilo da su oèekivanja investitora u tom pogledu optimistièna, juèerašnja i sinoænja eskalacija sukoba ipak poveæavaju napetosti.

Proizvoðaèke cijene u eurozoni u prosincu su porasle 5,3% na godišnjoj te 0,8% na mjeseènoj razini, što je više od oèekivanja te upuæuje na intenziviranje rasta cijena.

Prema podacima s Bloomberga tržište u SAD-u je zatvoreno sa sljedeæim vrijednostima: EUR/USD 1,3963 USD/JPY 81,08 GBP/USD 1,5702, USD/CHF 0,9677.

EUR/HRK – Ni u srijedu nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Ponuda i potražnja sa strane korporativnog i bankarskog sektora su bile u meðusobnoj ravnoteži što je pridonijelo stabilnosti teèaja, te je isti dan zatvorio na razinama oko 7,420 kuna za euro.

www.madagaskar.kiev.ua
www.t-marka.ua/
profshina.kiev.ua/