Forex blog

Prosjeèna zagrebaèka plaæa u sijeènju 6.228 kuna

Objavljeno: 06.04.2011., u kategoriji Forex blog

Objavio je to Odjel za statistiku zagrebaèkog Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada. U odnosu na sijeèanj prošle godine zagrebaèka prosjeèna neto plaæa za sijeèanj ove godine veæa je za 1,8 posto ili za 109 kuna.

Najniže neto plaæe meðu pojedinim djelatnostima u Zagrebu za sijeèanj ove godine bila je u proizvodnji odjeæe, u iznosu od 3.183 kune.

Najveæa je pak zagrebaèka sijeèanjska neto plaæa isplaæena u upravljaèkim djelatnostima; savjetovanju u vezi s upravljanjem, u iznosu od 13.598 kuna.

barkar.com.ua/
oculusclinic.com/
bonacousa.com