Forex blog

Prosjeèna zagrebaèka neto plaæa 6.159 kuna

Objavljeno: 09.05.2011., u kategoriji Forex blog

Na godišnjoj razini pak, u odnosu na veljaèu prošle godine zagrebaèka prosjeèna neto plaæa za drugi ovogodišnji mjesec bila je nominalno veæa za 2,3 posto. Najniže neto plaæe u Zagrebu za veljaèu bile su u zaštitnim i istražnim djelatnostima u iznosu od 3.061 kunu i u uslugama u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti ureðenja i održavanja krajolika od 3.129 kuna. Najveæe su pak prosjeène neto plaæe u Zagrebu za veljaèu imali u upravljaèkim djelatnostima; savjetovanju u vezi s upravljanjem od 12.755 kuna te promidžbi i istraživanju tržišta u iznosu od 11.829 kuna.(H)

www.alex-car.com.ua
mitsubishi-nikol-motors.com.ua
sisters.com.ua