Forex blog

Prosjeèna neto plaæa zabilježila realan godišnji pad u 2010. godini

Objavljeno: 24.02.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon razmjerno snažnog rasta u studenom, koji je prvenstveno bio posljedica ukidanja više stope posebnog poreza na plaæe, mirovine i ostala primanja, prosinac je ponovno donio mjeseèni pad neto plaæe, što je bilo oèekivano s obzirom na rast broja nezaposlenih.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine prosjeèna neto plaæa i dalje bilježi rast pod utjecajem ukidanja najprije niže, a potom i više stope takozvanog kriznog poreza te promjene poreznih razreda i poreznih stopa. Tako je na godišnjoj razini neto plaæa u nominalnom izrazu porasla za 88 kune ili 1,6 posto. S obzirom da je stopa rasta potrošaèkih cijena u prosincu bila viša od nominalnog rasta neto plaæe (+1,8%), realna godišnja promjena je negativna (-0,2%).

Tijekom prosinca je ostvaren i pad prosjeènih bruto plaæa na mjeseènoj razini. Naime, prosjeèna bruto plaæa u spomenutom je mjesecu iznosila 7.806 kuna, što je za 86 kuna ili 1,1% manje u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj je razini prosjeèna bruto plaæa ostvarila blagi rast od 23 kune ili 0,3%, što je znatno slabije nego u studenom. Buduæi da se posebni porez na plaæe, mirovine i ostala primanja obraèunavao na iznos neto plaæe pozitivan doprinos na bruto plaæe s te je strane izostao.

Na razini cijele godine, pozitivni trendovi u drugoj polovini godine (najviše zbog ukidanja ''kriznog poreza'' i promjene u sustavu oporezivanja dohotka) utjecali su na blagi nominalni godišnji rast prosjeène neto plaæe u 2010. godini. Za cijelu godinu prosjeèna je neto plaæa iznosila 5.342 kune, što je nominalno 31 kunu ili 0,6% više nego u 2009. godini. Meðutim, buduæi da je prosjeèna stopa inflacije iznosila 1,1%, do realnog rasta neto plaæe nije niti došlo. Prosjeèna je bruto plaæa pak zabilježila godišnju stopu pada od 0,4 posto.

Provedene promjene u sustavu oporezivanja dohotka i ukidanje ''kriznog poreza'' najviše su utjecali na godišnji rast neto dohotka graðana, a tako æe ostati i u sljedeæim mjesecima. Posljedièno, oèekujemo i blagi pozitivan utjecaj na potrošnju stanovništva. S druge strane, mjeseène stope rasta æe biti negativne ili tek blago pozitivne, s obzirom na rast broja nezaposlenih osoba.

fiat-avto.com.ua/
showroom-kiev.com.ua
www.winnerlex.com.ua