Forex blog

Proizvoðaèke cijene industrije na domaæem tržištu porasle 7,1 posto godišnje

Objavljeno: 11.04.2011., u kategoriji Forex blog

Proizvoðaèke cijene na domaæem tržištu u ožujku su ostvarile rast od 7,1% na godišnjoj te 1,1% na mjeseènoj razini. Iskljuèimo li energiju, godišnji rast iznosi 4,7%, što upuæuje na zakljuèak da je rast cijena energije znaèajno utjecao na rast proizvoðaèkih cijena, ali za razliku od prošle godine, kada je ukupni rast industrijskih cijena bio gotovo u potpunosti rezultat rasta cijena energije, njihov utjecaj u prvim mjesecima 2011. nije toliko dominantan. Utjecaj cijena energije potvrðuju i kretanje cijena prema GIG-u. Naime, najveæi godišnji rast zabilježen je upravo kod cijena energije (+13,7%), a slijede intermedijarni proizvodi (+6,4%) i netrajni proizvodi za široku potrošnju (+4,7%). I ostale sastavnice zabilježile su rast cijena.
Podaci prema podruèjima i odjeljcima NKD-a pokazuju da su proizvoðaèke cijene na domaæem tržištu vezane uz energente i proizvodnju prehrambenih proizvoda zabilježile najintenzivniji rast u ožujku. Vaðenje sirove nafte i prirodnog plina tako je poskupilo 22,1% godišnje, a proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 26,3% godišnje. Cijene proizvodnje prehrambenih proizvoda i dalje ubrzano rastu pa su u odnosu na ožujak 2010. više za 8,7 posto.
Razmjerno visoki rast cijena pri proizvoðaèima u prošloj godini najveæim je dijelom bio posljedica viših cijena energije. Na poèetku ove godine uz energiju, i druge sastavnice indeksa proizvoðaèkih cijena su bilježile znaèajan rast, posebno cijene prehrambenih proizvoda. Stoga, u 2011. oèekujemo da æe cijene energenata i dalje rasti u odnosu na 2010. godinu, ali æe za razliku od 2010. i cijene drugih sastavnica znaèajno pridonositi ukupnom rastu. Prosjeèni rast proizvoðaèkih cijena mogao bi biti nešto viši nego prošle godine. Nadalje, dok u prošloj godini proizvoðaèi uglavnom nisu uspijevali prevaliti rast cijena na krajnje potrošaèe zbog ionako slabe domaæe potražnje, u ovoj godini æe se to vjerojatno dogoditi pa bi i rast potrošaèkih cijena trebao biti veæi nego prošle godine.

www.babyforyou.org/
nissan-ask.com.ua/
www.meta-osvita.com