Forex blog

Proizvoðaèke cijene industrije na domaæem tržištu porasle 6,9 posto godišnje

Objavljeno: 10.03.2011., u kategoriji Forex blog

Proizvoðaèke cijene na domaæem tržištu u veljaèi su ostvarile rast od 6,9% na godišnjoj te 1,6% na mjeseènoj razini. Iskljuèimo li energiju, godišnji rast iznosi 4,4%, što upuæuje na zakljuèak da je rast cijena energije znaèajno utjecao na rast proizvoðaèkih cijena. To potvrðuju i podaci o kretanju cijena prema GIG-u. Naime, najveæi godišnji rast zabilježen je kod cijena industrije (+14%), a slijede intermedijarni proizvodi (+7,1%) i netrajni proizvodi za široku potrošnju(+3,6%). Pad cijena jedino je zabilježen kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (-2,1% godišnje).
Podaci prema podruèjima i odjeljcima NKD-a pokazuju da su proizvoðaèke cijene na domaæem tržištu vezane uz energente i proizvodnju prehrambenih proizvoda zabilježile najintenzivniji rast u veljaèi. Vaðenje sirove nafte i prirodnog plina tako je poskupilo 32,3% godišnje, a proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 23,2% godišnje. Cijene proizvodnje prehrambenih proizvoda više su za 7,7% u odnosu na veljaèu 2010. godine.
Razmjerno visoki rast cijena pri proizvoðaèima u prošloj godini najveæim je dijelom bio posljedica viših cijena energije. Na poèetku ove godine uz energiju, i druge sastavnice indeksa proizvoðaèkih cijena su bilježile znaèajan rast, posebno cijene prehrambenih proizvoda. Stoga, u 2011. oèekujemo da æe cijene energenata i dalje rasti u odnosu na 2010. ali æe za razliku od 2010. i cijene drugih sastavnica znaèajno pridonositi ukupnom rastu. Prosjeèni rast proizvoðaèkih cijena mogao bi biti nešto viši nego prošle godine. Nadalje, dok u prošloj godini proizvoðaèi uglavnom nisu uspijevali prevaliti rast cijena na krajnje potrošaèe zbog ionako slabe domaæe potražnje, u ovoj godini æe se to vjerojatno dogoditi pa bi i rast potrošaèkih cijena trebao biti veæi nego prošle godine.

www.europosud.ua/
rbt.com.ua/
sribnapidkova.ua