Forex blog

Prijepori oko švicarskog odbijanja èlanstva u EU

Objavljeno: 20.01.2011., u kategoriji Forex blog

Ljubav je èudna igra. Najèešæe bi mogla biti lijepa, s naglaskom na »mogla«. »Bilo je to iskazivanje ljubavi prema Švicarskoj«, sažeo je Jean-Claude Juncker, luksemburški premijer i šef eurozone, uz dodatak da se »objave ljubavi vrlo rijetko razumiju odmah«. Tako je ova objava ljubavi Švicarskoj dovela do velikog »dvoboja«, koji se održao izmeðu Junckera i èelnika SVP-a (Schweizerische Volkspartei), Christopha Blochera u ciriškom kazalištu Schauspielhaus. Svoju duboku naklonost prema Švicarcima Juncker je sredinom prosinca prošle godine obznanio u razgovoru za njemaèki tjednik Die Zeit. U razgovoru je pohvalio zdravi švicarski razum i izravnu demokraciju Švicaraca – ali istodobno izrazio žaljenje zato što Švicarska nije èlanica EU-a. Juncker je to rekao ovim rijeèima: »Ostaje strateški apsurd da imamo bijelu mrlju na karti Europe«. Kod Blochera, koji je poznati protivnik EU-a, ovakva izjava nije mogla proæi bez žestoke reakcije. On u ovakvoj izjavi prepoznaje usporedbe s najcrnjim poglavljima povijesti. Takve formulacije podsjeæaju ga na izjave Adolfa Hitlera. Time je prijepor bio završen, pa je javnost s velikim zanimanjem oèekivala verbalni dvoboj Junckera i Blochera. Na kraju se nitko nikome nije isprièao. Juncker je pojasnio da Luksemburg nije baš poznat po svojim hegemonijalnim nastojanjima. Šef eurozone je poruèio da on nije tražio ulazak Švicarske u EU, nego da je to samo izrazio kao svoju želju. Osim toga, staviti ga u blizinu Hitlera nije pristojno, buduæi da je upravo Juncker jedan od najveæih ljubitelja Švicarske. Blocher, pak, objašnjava da nije htio usporediti Junckera s Hitlerom, nego samo izjave. Mala zemlja mora se braniti: »Odrastao sam u 40-im godinama prošloga stoljeæa, i tada smo èuli sliène izjave iz Njemaèke koje su nam ledile krv u žilama«.

Luksemburg i Švicarska, tako sliène, pa ipak vrlo razlièite zemlje. Obje su u usporedbi sa svojim susjedima, Njemaèkom i Francuskom male države. Obje pripadaju najbogatijim zemljama na svijetu. Obje su višejeziène. Pa, ipak, dok je Luksemburg jedna od zemalja utemeljiteljica Europske unije, Švicarci se odluèno protive ulasku. Dosad je bilo tako, a sve govori u prilog tome da æe tako ostati i u buduænosti.

Najveæe razlike izmeðu Junckera i Blochera mogu se primijetiti u odnosu prema velièini svojih zemalja. Za Junckera je Luksemburg tek unutar Europske unije dobio na velièini. Glas jedinog velikog vojvodstva na svijetu preko Europske unije èuje se u cijelome svijetu. Juncker u svojem programu voli koketirati: »Kada se sastanem sa svojim kineskim kolegama, tada stavim svoju ruku na njihova ramena i kažem: 'Mi Luksemburžani i Kinezi predstavljamo èetvrtinu svjetskog stanovništva'«.

Blocher strahuje da bi Švicarska unutar Europske unije nestala i podsjeæa na mnoge epizode u povijesti, kada je Švicarska bila izložena pretenzijama stranih sila. Postavlja se pitanje je li time uklonjen prijepor ovo dvoje velikih iz malih zemalja?

U meðuvremenu, èini se da je tako. »Znate, mi se ipak volimo«, kaže Blocher. I kada je Juncker veæ raširio ruke za pomirenje i mislio da se to odnosi na njega, Blocher je rekao da nije mislio na Junckera, nego na EU.

Blocherove kritike »euro tvorevine«

Gospodarske turbulencije u eurozoni pomažu Blocheru u iznošenju svojih argumenata. Nakon što su Grèka i Irska morale zatražiti pomoæ, a Portugal postao ozbiljan sljedeæi kandidat, Blocher, koji je dugo bio šef poduzeæa Ems-Chemie, smatra da je potvrðen u svojoj kritici »euro tvorevine«. »Svi su nekako odgovorni za sve, ali nitko za nešto konkretno.«

Èelnik SVP-a (Schweizerische Volkspartei), Christoph BlocherBlocher smatra da je pružanje pomoæi èlanicama eurozone pogrešan korak, jer su Grèka i druge zemlje živjele iznad svojih moguænosti. »Ja sam industrijalac. Kada bih znao da æe meni drugi pomoæi, živio bih u izobilju. Umjesto toga, moram voditi raèuna o tome da se moj posao mora isplatiti.«

Blocher smatra da je Grèka trebala doživjeti bankrot kao Argentina. Juncker, meðutim, brani sustav pružanja pomoæi. Argentina je danas siromašna država, a Juncker ne želi da svaki Grk kojeg sretne na ulici mora platiti raèun za propuste politike i bogatih ljudi u svojoj zemlji. »Ja želim pomoæi«, kaže Juncker i sa svojim pledoajeom za solidarnost u Europi u pogledu buduæih naraštaja dobio je snažan pljesak u kazalištu. Juncker odbacuje tvrdnje da je euro ugrožen i poruèuje Blocheru: »Euro æe postojati i dugo nakon što nas dvojice više ne bude«.

meta-osvita.com
www.vanco.com.ua
www.docservis.com.ua/